BOM-Management

Správa kusovníků

Komplexní okamžitá správa struktury produktu, která poskytuje digitální záznam napříč strojírenstvím, dodavatelským řetězcem, výrobou, prodejem a službami.
Zpět na sekci PLM

Digitální transformace začíná správou kusovníku

Většina výrobců se potýká s rostoucím počtem možností a variant svých výrobků. Jejich stávající SW nástroje a procesy neumožňují jednoduše najít a zajistit sledovatelnost a asociativitu správných informací o výrobku. Přijetí přístupu zaměřeného na správu položek a z nich vytvořených kusovníků umožňuje výrobcům spolupracovat na koncepci výrobků –přes požadavky na výrobu a servis po připojení zařízení k internetu věcí.

Transformace kusovníku pro organizace zlepšení

Software pro správu kusovníku sníží riziko chyb a přepracování díky zabránění použití zastaralých dat. To nejen šetří čas při vývoji a výrobě, ale také zajišťuje, aby si dodavatelé, výroba, prodej a servis byli vždy vědomi zněm a tyto byly automaticky synchronizovány mezi jednotlivými kusovníky.
Výsledkem je rychlejší uvedení výrobku na trh, vyšší provozní efektivita, větší dostupnost komponent a nižší náklady na nekvalitu.

Funkce správy a transformace kusovníku

S řešením pro správu a transformaci kusovníku vytvářejí a spravují produktoví vývojáři digitální model výrobku, který lze využít v každém kroku životního cyklu výrobku. Nyní lze mechanické, softwarové, elektronické a další související komponenty výrobku integrovat do technických kusovníků. To poskytuje organizacím jediné rozhraní pro spolupráci mezi hlavními systémy, jako jsou CAD, PLM a ERP. Systém PLM zajišťuje, že všichni od dělníka přes servisního technika až po prodejce konfigurujícího objednávku zákazníka používají správné, aktuální a pravdivé informace o výrobku.

Vlastnosti a funkce:

Komplexní správa konfigurací připravená pro digitální vlákno, které je založené na 3D modelech. Digitální obsah vlákna je asociativní (ne kopírovaný) s vysledovatelnými odkazy na výrobu, servis a další.

 

 • Vizualizace: Prohlížení konfigurací výrobků ve 3D včetně načítání komponent na vyžádání, provádění kontroly kolizí, barevně kódované vyhledávání komponent, vizuální porovnání v Creo View. Využití vizualizací v následných procesech – pracovní postupy, montážní a servisní návody, katalogy náhradních dílů, rozšířená realita (AR) atd.
 • Úpravy: Vytváření a správa návrhu výrobků včetně přímých úprav, automatického vyhledávání, ukládání kopií (Save As), importy z tabulek a vytváření kusovníku přímo z CAD kusovníku (eBOM).
 • Porovnání: Porovnání struktury výrobku včetně rozdílů v dílech, kusovníku, CAD modelech, dokumentech atd. Zobrazení a prozkoumání rozdílů ve 3D.
 • Zaměnitelnost a náhrady dílů: Definice zaměnitelných komponent včetně alternativ, náhrad a zastaralých dílů
 • Klasifikace dílů: Definice atributů, které zefektivňují hledání dílů pomocí grafické navigace nebo vyhledávání podle hodnot atributů. Zajištění standardizace dílů pomocí pojmenování podle klasifikace.
 • Opce a varianty: Tvorba konfigurovatelné produktové platformy a vytváření konfigurací a 3D výstupů pro vývoj a následné potřeby jako je výrobní kusovník (mBOM) a plánování procesů.
 • AML/AVL (AML – Approved Manufacturer List, AVL – Approved Vendor List): Spojení informací o dodavatelských dílech s návrhem výrobku, definice preferovaných dodavatelů pro komoditní díly. Umožňuje definovat procesy požadavků na díl pro dodavatelský řetězec a technickou spolupráci.
 • Integrace pro zabudovaný software: Propojení výstupů z nástrojů SCM (Supply Chain Management) s kusovníkem pro komplexní definici výrobku včetně software.
 • Transformace: Asociativní konstrukční (eBOM), výrobní (mBOM) a servisní (sBOM) kusovníky, které umožňují rychlé promítání konstrukčních změn.
 • Typy dílů: Definice dílů, které pomohou popsat a zachytit různé obchodní potřeby s různými atributy, životními cykly a řízením přístupu.
 • Historie součásti: Časová osa historie součásti umožňující porovnat informace a strukturu dílů přímo z tabulky historie.