Datum vydání: 27. října 2023

U příležitosti 32. technologické konference SUPro 2023 pořádané společností AV ENGINEERING, a. s. jsme se znovu setkali na hotelu Jezerka na Seči.

Hlavním tématem konference bylo představení nových myšlenek, směrů a technologií v oblasti návrhu, výroby, provozu a servisu strojírenských výrobků a zařízení, a to v prostředí a s podporou softwarů od společnosti PTC. Propojení účastníků – odborníků z různých oblastí českého průmyslu a vzájemné sdílení zkušeností bylo taktéž důležitým cílem již tradičního setkání.


2 dny, 9 přednášek, 6 školení, 17 řečníků, 198 účastníků,
2 partneři (3D connexion, AYES) a nespočet interakcí nejen v digitálním showroomu.

Konferenci zahájil moderátor Lukáš Smelík, novinář a organizátor konferencí, např. Digitální výroba 4.0, na které se společně znovu setkáme příští týden 24.5 – 25.5., více informací: https://www.konference-vyroba40.cz/ . Bylo nám ctí, že přijal naše pozvání a přispěl tak k hodnotě naší konference, svým odborným vhledem do Průmysl 4.0, kterému se věnuje již řadu let.

Za AV přivítal účastníky obchodní ředitel Pavel Hrubý, který hovořil o pohledu a získaných zkušeností AV ENGINEERING s digitalizací v českém strojírenství za posledních 30let.: „Za 30 let si od AV ENGINEERING pořídilo Creo, Windchill nebo jiný PTC software, školení či jiné technické služby více jak 1000 strojírenských podniků. Českých i zahraničních. Miliardových i jedno-mužových. Samostatných i navázaných v koncernech. Podniků všech možných specializací. Jsme vděčni za tu spolupráci, jsme vděčni za zkušenosti, jsme vděčni za možnost propojovat uživatele, ale i podniky s cílem napomáhat rozvoji a pohybu vpřed. Protože v byznysu stále platí Nerudovo „Kdo chvíli stál, už stojí opodál“ řekl P. Hrubý ve své přednášce. Následně ho doplnil nový kolega Petr Hasman, který zmiňoval důležitost sběru dat která následně firmy mohou analyzovat, vizualizovat, a vyhodnocovat. Zástupce PTC Robert Opletal využil svých 30 minut k přednášce s názvem Back to the future, kde zmínil novinky a vize PTC.

První část setkání byla již tradičně zakončena představením nejnovější verze konstrukčního software Creo, letos s pořadovým číslem 10.0. Ve své přednášce se Radovan Míček, zabýval napříč všemi novinkami:

1️⃣ Vylepšení nástrojů pro modelování a ještě vyšší produktivitu

2️⃣ Nástroje pro návrh, simulaci a výrobu dílů z kompozitních materiálů

3️⃣ Snazší a efektivnější spolupráci v oblasti návrhu elektroniky

4️⃣ Ergonomické návrhy a analýzy

5️⃣ Efektivnější tvorba a využití modelů založených na principech MBD

6️⃣ Simulace a návrh geometrie pomocí umělé inteligence

7️⃣ Navýšení výkonu v třískovém obrábění a aditivní výrobě

..a mnohem víc!

O své zkušenosti s používáním PTC technologií a se spoluprací s AV ENGINEERING se podělili zástupci společností:

  • TU Brno Racing (pan Petr Gadas), 
  • Meopta – optika, s.r.o. (pan Petr Macháček),
  • Česká zbrojovka a.s. (pan Petr Pöschl)
  • LINAPLAST s.r.o. (pan Karel Novotný),

Návštěvníci se dozvěděli praktické zkušenosti, náměty i tipy pro implementaci, provoz a další rozšiřování PTC softwarových technologií v jiných podnicích.

Mezi naše hosty také patříl Robert Opletal, zástupce společnosti PTC, který vystoupil rovnou 2x v dopoledním bloku i odpoledním. V odpolední přednášce účastníkům představil 2 pohledy na svět, z jedné strany na výrobce zařízení/ výrobků, na druhé straně pohled uživatelů/vlastníků zařízení/výrobků. na  jak to důležitou roli rozšířené reality (AR) v dnešní době. Ve své druhé přednášce představil zkušenosti PTC jak se to dělá jinde (v zahraničí) a prezentoval účastníkům use casy PTC zákazníků.

Druhý den konference SUPro 2023 proběhl ve znamení školení uživatelů a workshopů se zaměřením na tipy a triky k softwarům Creo a Windchill. Účastníci měli také možnost konzultovat své individuální potřeby s pracovníky technické podpory AV ENGINEERING.

Mezi novinku tohoto ročníku patřil Digitální showroom, který byl účastníkům k dispozici po oba dny. Jednalo se o 9 stanovišť, které se zaměřovali na možnost využítí rozšířené reality (AR) a v některých případech také využití internetu věci (IoT). Showroom jsme se rozhodli využít na setkání z důvodu vzrustajícího zájmu o rozšířenou realitu a internetu věcí. Pro naše zákazníky to může být novinka, ale my se v této oblasti pohybujeme již řadu let a snažíme se ukázat jaké výhody tyto technologie přinášejí.

O své zkušenosti s používáním PTC technologií a se spoluprací s AV ENGINEERING se podělili zástupci společností:

  • TU Brno Racing (pan Petr Gadas), 
  • Meopta – optika, s.r.o. (pan Petr Macháček),
  • Česká zbrojovka a.s. (pan Petr Pöschl)
  • LINAPLAST s.r.o. (pan Karel Novotný),

Návštěvníci se dozvěděli praktické zkušenosti, náměty i tipy pro implementaci, provoz a další rozšiřování PTC softwarových technologií v jiných podnicích.

Mezi naše hosty také patříl Robert Opletal, zástupce společnosti PTC, který vystoupil rovnou 2x v dopoledním bloku i odpoledním. V odpolední přednášce účastníkům představil 2 pohledy na svět, z jedné strany na výrobce zařízení/ výrobků, na druhé straně pohled uživatelů/vlastníků zařízení/výrobků. na  jak to důležitou roli rozšířené reality (AR) v dnešní době. Ve své druhé přednášce představil zkušenosti PTC jak se to dělá jinde (v zahraničí) a prezentoval účastníkům use casy PTC zákazníků.

Druhý den konference SUPro 2023 proběhl ve znamení školení uživatelů a workshopů se zaměřením na tipy a triky k softwarům Creo a Windchill. Účastníci měli také možnost konzultovat své individuální potřeby s pracovníky technické podpory AV ENGINEERING.

Mezi novinku tohoto ročníku patřil Digitální showroom, který byl účastníkům k dispozici po oba dny. Jednalo se o 9 stanovišť, které se zaměřovali na možnost využítí rozšířené reality (AR) a v některých případech také využití internetu věci (IoT). Showroom jsme se rozhodli využít na setkání z důvodu vzrustajícího zájmu o rozšířenou realitu a internetu věcí. Pro naše zákazníky to může být novinka, ale my se v této oblasti pohybujeme již řadu let a snažíme se ukázat jaké výhody tyto technologie přinášejí.

Ze závěrů konference SUPro 2023 vyplývá, že potenciál PTC softwarových technologií Creo a Windchill není zdaleka vyčerpán a jejich používání českými konstruktéry a techniky bude přinášet i nadále hodnotu našim podnikům. Příležitosti, které přináší PTC platformy pro Internet věcí a AR jak v oblasti návrhu a výroby, tak v provozu a servisu výrobků jsou ve strojírenství natolik rozsáhlé, že zatím nelze ani odhadnout jejich hranice. Strategie digitálního vlákna vede strojírenské podniky cestou intenzivního využívání existujících dat a odbourávání bariér ve sdílení, tedy cestou efektivity, nízkých nákladů a časových úspor.

Celý organizační tým AV ENGINEERING děkuje všem za hojnou účast a trvající zájem o SUPro.

5 SUPro23 tm AV