Zabezpečená spolupráce a optimalizace dodavatelského řetězce

Zabezpečená spolupráce a optimalizace dodavatelského řetězce

Sdílejte návrhová data dodavatelům pomocí zabezpečené IP a sledujte výstupy projektů po celém světě a zároveň automatizujte uvedení nového výrobku na trh (NPI), řízení změn a procesy kvality.
Zpět do sekce PLM

Co je spolupráce s dodavatelským řetězcem?

Spolupráce spočívá ve sdílení aktuálních produktových dat s dodavateli přesně, bezpečně a v reálném čase za účelem urychlení procesů nákupu.

Nákupčí mohou získat přístup k datům o kvalifikovaných a preferovaných dodavatelů, stejně jako k informacím o stavu dílů, aby ověřili dostupnost dodavatele. Nákupčí jsou upozorněni, když kusovník (BOM) dosáhne stavu nabídky, prototypu nebo výroby, aby je mohli uvolnit dodavatelům. Tato společná spolupráce umožňuje výrobcům zvýšit agilitu a zkrátit čas do uvedení na trh.

Proč je to důležité?

Spolupráce v dodavatelském řetězci je důležitá, protože v rychle se měnícím – někdy nepředvídatelném – technologickém prostředí musí strategické týmy získat ty správné materiály a díly, aby nové výrobky mohly být rychle uvedeny na trh. 

Tím, že umožní plynulé sdílení aktuálních produktových dat přesně, bezpečně a v reálném čase mezi konstrukcí, výrobou, nákupem a dodavateli, může vaše organizace podpořit agilitu a urychlit dobu uvedení na trh.

Získejte přístup k plynulému a spolehlivému toku dat o materiálech.

Výhody

Strategické týmy pro získávání materiálů mohou současně spolupracovat se svými dodavatelskými partnery, aby bezpečně sdílely aktuální a přesné informace o produktech. Tím, že lépe chápou atributy komponent, jako jsou schválení dodavatelé, datové listy, kde je komponent spotřebováván, a informace o tom, kdy byl podán požadavek na změnu nebo zpráva o problému, jsou schopni zrychlit dobu uvedení na trh a zlepšit agilitu. 

S přidruženými technickými výkresy v 2D, 3D nebo rozšířené realitě poskytovanými v kontextu mohou nákupčí dále spolupracovat s dodavateli pomocí schopností řízení projektu. Například mohou poslat data, výkresy a revize potřebným zainteresovaným stranám způsobem, který je sladěn s jejich funkcí a systémem.

Vlastnosti a funkce

 • Celková viditelnost

Dodavatelé, interní uživatelé, partneři a kontraktní výrobci spolupracují na programech řízených smlouvou s automatickým odesláním oznámení při uvolnění dílu, specifikace a ukončení životnosti.

 • Řízení změn

Konstruktéři schvalují dodavatele i jejich změny bez ohledu na to, kdo žádost o změnu inicioval.

 • Ochrana duševního vlastnictví

Podpora různých úrovní zabezpečení (čtení, zápis, mazání, meta data atd.) a přístupových kontrol definovaných uživatelskými skupinami a platných pro konkrétní objekt.

 • Sdílení dat v reálném čase

Týmy mohou spolupracovat jak interně, tak externě s dodavateli sdílením důležitých informací o produktech v reálném čase. To pomáhá zlepšit agilitu a dobu do uvedení na trh.

 

 • Strategie dodavatelů

Kvalifikovaní dodavatelé a stav dílů jsou viditelné pro výzkum a vývoj k potvrzení připravenosti dodavatelů. Seznamy dílů od schválených výrobců (AML) a seznamy schválených dodavatelů (AVL) jsou vytvářeny s podporou více dodavatelů komponent s preferovaným statusem.

 • Hlášení problémů

Přiřazení hlášení problémů k postiženým položkám, sestavám a dílům. Zprávy jsou vytvářeny interně nebo dodavateli na základě auditů (korektivní opatření dodavatele).

 • Jeden systém pro dodavatelská data

Vytváření transparentnosti s automatickým tokem úplných referenčních dat dodavatele a historie.

 

 • Konfigurovatelné pracovní postupy

Vytváření snadno použitelných procesů a šablon, které automaticky doručují úkoly uživatelům. Konstrukce dodavatelů mohou bezproblémově provádět své hodnocení, schválení a oprávnění až na úroveň dílů.

 • Automatizované integrace a koordinace

Datová výměna založená na standardech mezi podnikovými systémy, propojení a trasování do ERP, CRM, propojených požadavků na základě OSLC a dalších.

 • Integrace MCAD/ECAD

Automatické vytváření souborů a jejich integrace pro použití dodavateli.

 • eBOM a specifikované zaměření

Ujištění se, že dodavatelé jsou v souladu s kvalifikací dílu (plán kontroly kvality, shoda materiálu, analýza DFM) a dohoda s dodavateli o změnování.

Další informace o Windchill, platformě PLM

S Windchillem, řešením pro správu životního cyklu produktu, máte k dispozici škálovatelné a plně přízpůsobitelné úložiště pro vaše cenné požadavky a validační prostředky. Software Windchill umožňuje podnikům řešit problémy spojené s výrobou složitých produktů, což zajišťuje spokojenost zákazníků a zmírnění rizik.

Jedná se o oblíbené škálovatelné řešení se zabudovanou správou požadavků a validací. I proto Windchill využívá pro přístup k digitálnímu vláknu více než 1,5 milionu uživatelů po celém světě.
Více informací o platformě Windchill