Rozšíření funkcí Windchill

Usnadnění konkrétních pracovních postupů pomocí instalace nástrojů pro rozšíření funkcí PLM Windchill.

Zkušební verze

Rozšiřuje správu konstrukčního kusovníku (WTParts).

Přínos:

 • Poskytuje uživatelům seznam „významných sestav“ (END Item), kde se součást používá. Tyto znalosti jsou zvláště užitečné pro pochopení dopadů na sestavy pro navrhovanou změnu součásti.

Rozšiřuje základní Windchill PDM, správu dokumentace a konstrukční kusovník (WTParts).

Přínos:

 • Poskytuje okamžitý přístup k publikovaným souborům PDF.
 • Podporuje vodoznaky na vyžádání.

Doplňuje vodoznak na PDF (i publikované PDF z dokumentu nebo výkresu), který zůstává součástí souboru i po exportu dat z Windchill.

Přínos:

 • Přidá vodoznak do jednoho PDF.
 • Vodoznaky mohou být aktualizovány a odstraněny.
 • Zdrojem PDF může být dokument, výkres nebo přidružená část.
 • Podporuje všechny formáty papíru.

Rozšiřuje správu konstrukčního kusovníku (WTParts). Vyberte si správnou součást předem při vývoji nového produktu na základě formy, přizpůsobení, funkce, seznamu schválených dodavatelů/komponent, souladu, životního cyklu a inventáře.

Přínos:

 • Poskytuje napojení na SiliconExpert.
 • Zkontroluje až 200 dílů.

Komerční rozšíření

Rozšiřuje „Assembly Where Used Starter“ o možnost konfigurace a exportu výsledků. Poskytuje uživatelům seznam „významných sestav“ (koncových položek nebo nižších úrovní).

Přínos:

 • Exportuje na vyžádání do formátu CSV, HTML, PDF, text, XLS, XLSX, XLS Report nebo XML.

Rozšiřuje základní Windchill PDM Creo data management.

Přínos:

 • NC programátoři, nákupčí a další profese si mohou bez Creo pracoviště stáhnout nativní CAD Creo data.

Rozšiřuje modul správy změn Windchill o inovativní shrnutí po změně. To zlepšuje viditelnost změny a zajišťuje, že týmy vidí a chápou dokončené změny. Toto rozšíření kombinuje data „před“ a „po“ do jednoho zobrazení a přidává vizuální podněty ke zvýraznění změn.

Přínos:

 • Poznámkované zobrazením objektů a jejich struktur.
 • Zobrazí stromové zobrazení obsahující jak před změnami (ovlivněno), tak i po změnách (výsledkem).
 • Kvalitnější posouzení změny a tím nižší náklady a vyšší kvalita.
 • Pohled je plně exportovatelný.

Rozšiřuje základní Windchill PDM a změnové řízení.

Přínos:

 • Zobrazuje všechny propojené změny změn a nabízí k nim navigaci.
 • Doplňuje pro Windchill 11.0 – 11.2 zobrazení Change review u objektů.
 • U Windchill 12.0 již součástí řešení PTC.

Rozšiřuje základní Windchill PDM a změnové řízení.

Přínosy:

 • Definuje a kontroluje pravidla před spuštěním změny.
 • Správce Windchill vybere pravidla, která se mají použít.
 • Validátor zajišťuje předání pravidel před zahájením oznámení o změně.
 • Validátoři poskytují uživatelům vizuální a textovou zpětnou vazbu.

 

Change Validate Plus – Rozšiřuje možnosti o využití business rule sets z Windchillu.

Přínosy:

 • Správce Windchill vybere pravidla, která se mají použít.
 • Validátor zajišťuje předání pravidel před zahájením oznámení o změně.
 • Validátoři poskytují uživatelům vizuální a textovou zpětnou vazbu.
 • Rámec obchodních pravidel Windchill lze použít ke konfiguraci dalších validátorů.

Rozšiřuje modul Windchill pro správu a tvorbu konstrukčního kusovníku a přidává další možnosti porovnávání položkových struktur. Uživatel má možnost vybrat dvě nebo více struktur (BOM) a tyto porovnat a okamžitě vidět rozdíly jak na úrovni použitých komponent tak jejich výskytů.

Přínosy:

 • Zrychlení práce uživatelů a snížení rizika chyby při porovnávání výrobků a jejich částí.
 • Detailní porovnání i na úrovni výskytů komponent.

Zajišťuje dokladovatelnost interních procesů. Krycí listy jsou často vyžadovány v PDF distribuovaných mimo vaši organizaci. Například: Odesílání dokumentů regulačním agenturám, kde přidání titulního listu poskytuje schvalovací auditní stopu pro konkrétní datum PDF. S minimálním zaškolením uživatelé na podnikové úrovni navrhují tyto krycí listy pomocí nástroje založeného na grafickém uživatelském rozhraní.

Přínos:

 • Zajišťuje „vazbu“ volně distribuovaných dokumentů na jejich řízené zdroje v databázi Windchill.
 • Přidá do PDF titulní list.
 • Obecná šablona s konfigurovatelnými poli. Lze přizpůsobit standardu společnosti.
 • Zahrnuje data z objektu, obchodního procesu nebo informace o systému.

Export dokumentů rozšiřuje modul Správa dokumentů Windchill o dynamický export dokumentů do externího umístění.

Přínos:

 • Snížuje negativní dopad díky diverzitě IT systémů a jejich nepropojenost.
 • Pro každý dokument exportuje obsah souboru a jeden soubor XML.
 • Automatizuje distribuci informací pro systémy a osoby nezapojené do Windchillu.
 • Konfigurovatelný pro export pouze dokumentů se zadanými atributy.

Okamžitá informace o ekvivalentních výrobních, nebo servisních položkách.

Přínos:

 • Zvyšuje produktivitu a umožňuje uživatelům Windchill prohlížet asociace inženýrství, výroby a servisních dílů, aniž by bylo nutné přepínat do rozhraní APSB.
 • Eliminace času pro dohledání podkladů.
 • Lepší přehled o možném dopadu změny již v úvodní fázi.

Rozšiřuje základní Windchill PDM, správu dokumentace, správu dodavatelů a konstrukční kusovník (WTParts).

Přínosy:

 • Rozšíření schopnosti importu informací do Windchill pomocí Excel.
 • Transformace dat.

Umožňuje bezproblémově ukládat a upravovat dokumenty Google ze systému Windchill. Automaticky vytvoří PDF soubory jako reprezentace. Podporuje Google Sheets, Docs, Slides a umožňuje jejich kompletní správu v rámci vašich pracovních postupů a procesů.

Přínosy:

 • Přidává možnost otevřít dokument v editoru Google prostřednictvím Windchill.
 • Poskytuje možnosti konfigurace pro Google API a Google drive pro snadné použití.
 • Poskytuje více akcí pro dokumenty otevřené v Editoru Google.

Rozšiřuje moduly Windchill BOM Management a Supplier Management o synchronizaci informací o dodavatelských dílech mezi Windchill a databází IHS Markit Parts. Umožňuje inženýrským organizacím využívat databázi IHS Markit Parts jako zdroj pravdy pro všechny atributy dílů, které chtějí ve Windchill spravovat, jako je forma, přizpůsobení, funkce, dodržování předpisů, životní cyklus a další. Takové sladění s databází dílů IHS Markit udržuje systém Windchill aktuální s informacemi o kritických dílech. Tento konektor se používá s modulem BOM Management společnosti Windchill a volitelně je vylepšen o funkce správy dodavatelů Windchill.

Přínosy: 

 • Spravuje mapování atributů dílů mezi součástmi Windchill a databází IHS Markit Parts.
 • Komunikujte s webovou službou IHS Markit Parts API Integration Web Service – načtěte a porovná hodnoty atributů dílů.
 • Synchronizujte více dílů na vyžádání.

Jedná se o podpůrné rozšíření, které pomáhá spravovat nástavby, jako jsou Coversheet a Watermark, a také systémových rozšíření. Prostřednictvím jednoduchého uživatelského rozhraní umožňuje exportovat konfiguraci (.wex) za účelem jejího opětovného importu do systému.

Typickým případem použití je možnost přenést konfiguraci z předprodukčního serveru na produkční server. Pomocí této metodiky můžete otestovat a nakonfigurovat svá rozšíření na systému Pre-Production (Dev, QA…) a poté se ujistit, že přesně stejnou konfiguraci nainstalujete do produkčního systému, čímž se vyhnete lidským chybám.

Přínosy:

 

 • Vytváří nástavbová rozšíření.
 • Rozšíření se může registrovat pro export konfigurací.

Rozšiřuje moduly Windchill Core PDM a Document Management o kontrolu-validátory před sdílením sestav do dalších středisek podniku. Pokud jedno nebo více pravidel selže, rozšíření vyzve uživatele k podrobnostem o neúspěšných pravidlech. Uživatel vyřeší všechny zjištěné chyby a znovu spustí validátor. Opakuje se dokud nesplní stanovená pravidla.

Přínos:

 • Eliminuje rizika chyb ve výrobě.
 • Snižuje manuální práci konstruktéra.
 • Validátor poskytuje uživatelům vizuální a textovou zpětnou vazbu.

 

Promotion Validate Plus: Rozšiřuje o možnost využití business rule sets z Windchillu a Java konfiguraci.

Přínosy:

 • Přidá nový krok k vytvoření nástroje pro ověření propagace.
 • Zajišťuje předkonfigurování pravidel.
 • Propagaci nelze zahájit, dokud nebudou předána pravidla.
 • Validátoři poskytují uživatelům vizuální a textovou zpětnou vazbu.
 • Rámec obchodních pravidel lze použít ke konfiguraci validátorů.
 • Metody lze specifikovat a použít jako validátory.

Umožňuje uživatelům okamžitý přístup k těmto důležitým údajům. Správci mohou nakonfigurovat, které typy zobrazení se budou zobrazovat, a pomocí logiky zobrazovat různé ikony nejen na základě přípony, ale i pomocí názvu souboru.

Přínosy:

 • Zobrazuje zastoupení na informační stránce.
 • Snížení počtu kliknutí pro přístup k 2D a 3D reprezentacím.
 • Možnost stahování/zobrazování zobrazení přímo z informační stránky.
 • Nahrávání vlastních obrázků pro každý typ souboru.

Rozšiřuje základní Windchill PDM, správu dokumentace a konstrukční kusovník (WTParts).

Přínos:

 • Intuitivní akce uživatelského rozhraní pro ruční import.
 • Import vizualizací pro dokumenty, CAD dokumenty a WTParty.
 • Umožňuje hromadný import přes příkazový řádek.
 • Importuje různé typy souborů.

Rozšiřuje základní Windchill PDM, správu dokumentace a konstrukční kusovník (WTParts).

Přínos:

 • Manuální i automatický export vizualizací z dokumentů.
 • CAD dokumentů a WTPartů.
 • Součástí exportu je i XML soubor s metadaty.
 • Je součást povyšovacího i změnového procesu.

 

Representation Export Plus: Rozšiřuje „Representation Export“ o možnost zpětného uložení do Windchill, plné dosledovatelnosti a emailový reporting.

Přínosy:

 • Exportuje 1 nebo více objektů.
 • Exportuje soubor metadat XML.
 • Výsledky exportu lze uložit na serverové místo nebo stáhnout lokálně jako zip.
 • Poskytuje dva roboty pracovního postupu pro spuštění exportu pro požadavek na povýšení nebo oznámení o změně.
 • Může být plně konfigurován administrátorem.
 • Vytvoří dokument s výsledkem exportu jako primární obsah.
 • Odešle e-mail s vytvořeným dokumentem seznamu příjemců.

Rozšiřuje moduly správy kusovníku a správy dodavatelů Windchill tím, že umožňuje uživatelům prohlížet databázi komponent SiliconExpert v rozhraní Windchill. Tato interakce je cenná pro výběr komponent.

Přínosy:

 • Přístup k uživatelskému rozhraní SiliconExpert z prostředí Windchill.
 • Přihlášení je v relaci Windchill zachováno pro bezproblémovou interakci uživatele mezi systémy.

Uživatel může synchronizovat jednu nebo více částí na vyžádání. Synchronizaci lze také automatizovat na žádosti o promo akce, změny a další události pracovního postupu. To umožňuje inženýrským organizacím využívat databázi komponent SiliconExpert jako zdroj pravdy pro všechny atributy dílů, které chtějí ve Windchill spravovat, jako je forma, přizpůsobení, funkce, dodržování předpisů, životní cyklus a další.

Přínosy:

 • Spravuje mapování atributů součásti mezi součástmi Windchill a součástmi SiliconExpert.
 • Synchronizujte více dílů na vyžádání.

Rozšiřuje „Watermark Starter“ o automatizaci tvorby (promotions & Changes), zvětšuje rozsah možností a konfigurací. Vodoznaky lze také automatizovat při propagaci a změně pracovních toků.

Přínosy:

 • Zdrojem PDF může být dokument, výkres nebo související části.
 • Standardně vyžaduje připojení na externí server pro generování vodoznaků; možnost vlastního serveru.
 • Podporuje všechny formáty papíru.
 • K dispozici jsou standardní šablony.

Nové šablony pro úpravu záhlaví a zápatí při použití vodoznaku

Přínosy:

 • Obsahuje šablony vodoznaků.
 • Státní splash a volitelné záhlaví a zápatí.
 • Šablona stránkování.
 • Text, velikost a barva písma jsou řízeny konfigurací.
 • Podporuje všechny velikosti papíru.

Nové šablony pro správu kontrolovaných neutajovaných informací (CUI)

Přínosy:
Obsahuje šablony pro potřeby CUI.

Rozšiřuje modul Aerospace & Defence společnosti Windchill vytvořením spojení s vědomím změn mezi dokumenty uloženými ve Windchill a jejich odkazovanými standardy a specifikacemi (jako jsou ASTM, MIL, ASME, SAE atd.). Jeho použití minimalizuje problémy s kvalitou a zpoždění spojené s odkazováním na zrušené a neaktivní specifikace, usnadňuje tok informací o změnách a analýzu dopadů změn a umožňuje strojové dotazy na součásti vyhovující specifikacím.

Přínosy:

 • Analyzuje dokumenty ve Windchill a automaticky identifikuje a zobrazí seznam odkazovaných specifikací a standardů, interních i externích.
 • Vytvoří „referenční listinu“ obsahující metadata referenčních standardů, jako je stav, měna a další klíčové podrobnosti.
 • Volitelně se připojuje přímo k plnotextovým digitálním modelům XSB SWISS vojenských a průmyslových standardů (plnotextové verze schválené vydavatelem).
 • Spravuje strukturovanou a neustále aktualizovanou databázi standardů a specifikací a upozorňuje majitele dokumentů Windchill na změnu jejich referenčních specifikací a standardů.
 • Poskytuje srovnávací nástroje pro rychlé určení přesné povahy změn a dopadu změn na dokumenty a operace uživatelů.

Ve vývoji, brzy k dodání:

Rozšiřuje základní Windchill PDM. S tímto rozšířením se uživatelé Windchill mohou přihlásit k odběru upozornění, když se změní část kusovníku nebo kolekce. To zlepšuje interakci při změně a zajišťuje, že jsou předem informováni zúčastněné strany na úrovni kusovníku.

Přínosy:

 • Umožňuje sledovat změny provedené v kusovníku nebo kolekci.
 • Přihlásí se k odběru celého CAD nebo Part BoM.
 • Přihlásí se k odběru jakéhokoli objektu ve sbírce, změně nebo propagaci.
 • Snadno spravuje akce „odběru“ a „odhlášení“.