Podnikové systémové integrace

Propojte obchodní procesy a lidi s podnikovými systémy a sdílejte společné a konzistentní informace napříč ekosystémem vývoje produktů.

Výměna standardizovaných dat mezi podnikovými systémy

S PLM Windchill můžete propojit další systémy pro vývoj produktů a obchodní systémy, aby celý váš ekosystém pracoval s aktuálními informacemi o výrobcích. Uživatelé již nebudou zatěžováni řadou úkonů nachylných na chybovost a úkoly spojené  s ručním zadáváním dat.

Vlastnosti a funkce

  • Integrace ERP a MES

Publikace dílů, seznamů materiálů – kusovníky (BOM), dokumentace, evidence změn, plány procesů, operací a pokynů. 

  • Digitální sledovatelnost výrobků

Trasování OSLC (Open Services for Lifecycle Collaboration) mezi inženýrskými aplikacemi – požadavky, ALM, MBSE, PLM, testy a dalšími systémy kompatibilními s OSLC. 

  • Integrace vestavěného software (firmware)

Správa konfigurace softwaru a sledování závad, včetně integrace na úrovni kusovníku (BOM). 

 

  • Integrace elektronického návrhu

Vizualizace ECAD a integrace na úrovni BOM (podporováno partnery). 

  • Cloudová integrace

CRM, ALM, sociální spolupráce, DevOps.

  • Rozšiřitelná konektivita aplikací a pracovní postupy

Nízký kód (low code) nakonfigurovaný pomocí ThingWorx Flow.

 

  • Široce používané integrační architektury a protokoly v odvětví

MoM, RESTful, OSLC, SOAP, JMS, HTTPS.

  • Rozšiřitelné služby „z krabice“ (out-of-the-box)

Správa produktů, dokumentace, CAD data, výrobní procesy, produktové platformy a správa událostí. 

  • Výměna standardizovaných dat 

Standard PLM Services 2.0, STEP, AP214 AIM, PLCS a AP242.