Doplňkové moduly k PLM Windchill podle pracovní pozice

Aplikace vytvořené pro rychlost

Odvětví PLM a doplňky založené na rolích umožňují zkušeným uživatelům využívat a rozšiřovat sledovatelná a asociativní produktová data v kontextu jejich pracovní funkce nebo odvětví. Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy automatizují procesy, které byly dříve manuální, šetří čas a standardizují osvědčené postupy v celém podniku.

Doplňkové moduly podle pozice

Zkrácení času hledáním stávajících návrhů, prací se zastaralými informacemi, nebo přepisováním novějších verzí dokumentů (dat).


Díky doplňku Windchill MCAD Data Management můžete vložit (integrovat) Windchill funkce do Creo pracoviště nebo dalších MCAD systémů třetích stran (Solidworks, AutoCAD, AutoCAD Mech, AutoCAD Elect, Inventor, NX, CATIA V5, CATIA 3D Experience) pro bezpečné a současné sdílení dat, která jsou integrována do navazujících PLM procesů. Manažeři konfigurací – vytvářejte a řiďte sady modulárních výrobků a pokročilou obchodní logiku pomocí Windchill Platform Structure Management doplňku.

Generujte varianty pro verifikaci a vizualizaci návrhu.

Manažeři kvality a dodržování předpisů – zlepšení kvality výrobků, zkrácení času od poruchy až po opravu a snížení nákladů pomocí mezifunkční transparentnosti a automatizovaného dodržování předpisů zabudovaného do systému řízení jakosti Windchill Quality Management System (QMS).

Předkonfigurované ISO procesy zahrnují kontrolu dokumentů se zabudovaným sledováním školení, interním auditem a auditem dodavatelů a regulačním centrem pro předkládání podle geografických údajů. Integrované a vysoce konfigurovatelné pracovní postupy pro sledování a řešení neshod výrobků a procesů, zachytávání zpětné vazby od zákazníků včetně neshod hlášených zákazníky a pro správu nápravných a preventivních opatření/změn.

Manažeři pro spolehlivost – využití nástrojů Windchill Risk and Reliability, které jsou integrovány do funkcí řízení změn a konfigurací. Vypočet spolehlivosti včas (předpověď, RBD, Markov, náklady na životní cyklus), plán a vyhodnocení rizika pro potřeby servisu (FTA, FMEA).

Výrobek nebo Proces, MSG-3, údržba) a analýza údajů o poruchách s cílem zlepšení spolehlivosti výrobků (FRACAS , ALT, Weibull).

Výrobní technici – zlepšení spolupráce v týmu konstruktérů využitím Windchill Manufacturing Process Plans and Instructions.

Vytvářením a správou plánů digitálních procesů, výrobní zdrojů a standardů. Použití zjednodušené grafické reprezentace z CAD dat pro dynamické generování vizuálních pracovních pokynů s asociativitou.

Servisní technici/provozy – zlepšením přesnosti, dostupnosti a použitelnosti servisních informací a informací o součástkách s cílem snížit náklady pomocí Windchill Service Parts Information and Instructions.

Definice a správa informační a publikační struktury použitím sady podmínek pro vytvoření konfiguračních katalogů. Vytváření interaktivní ilustrace ze seznamů součástek generovaných ze servisního kusovníku (sBOM) (vyžaduje program Creo Illustrate).

Softwaroví a systémoví inženýři – správa zabudovaných softwarů a mechanických aspektů výrobku pomocí dobře integrovaného PLM a ALM systému.

Windchill SSE aplikace zahrnují správu požadavků a testů requirements and test management, správu zdrojových kódů, systémové inženýrství založené na modelech model-based system engineering a rozšířené řízení změn, a to vše s propojením a sledováním struktur součástek ve Windchillu.