Správa a ověřování požadavků

Správa a ověřování požadavků

Specifikace, definice, ověření a potvrzení požadavků v celém životním cyklu výrobku.
Zpět do sekce PLM

PLM začíná správou požadavků

Požadavky na výrobek a validační postupy jsou nedílnou součástí vývoje složitých výrobků a systémů. Jsou zásadní pro snížení rizik a zajištění spokojenosti zákazníka.
Správa a ověřování požadavků umožní týmům specifikovat, definovat, ověřovat a potvrzovat všechny aspekty výrobku. Nabízí sledovatelnost po celou dobu životního cyklu, integrovanou správu změn a konfigurací, spolupráci založenou na standardech mezi týmy, dodavateli a dodavatelskými řetězci.

Umožněte svým týmům spolupracovat a vytvářet složité výrobky

U většiny výrobců jsou požadavky obvykle spravovány v nezávislých systémech, jako je Microsoft Word, Excel nebo e-maily. Díky tomu je obtížné sledovat všechny rychle probíhající změny, rostoucí počet variant výrobků a zpřísňující se regulační požadavky (zákonná nařízení). Výsledkem jsou pak zbytečná přepracovávání návrhů, která zvyšují náklady a snižují předvídatelnost uvedení výrobku na trh.

Při řešení těchto výzev se organizace spoléhají na řešení pro správu a ověřování požadavků, aby mohly dodávat kompatibilní inovativní výrobky, které splňují požadavky na cenu, kvalitu a čas uvedení na trh. S řešením PTC mohou společnosti centrálně spravovat vyvíjející se požadavky a testovat zařízení. Sledování a sdílení dat jsou automatizována, což umožňuje spolupráci napříč aplikacemi během celého životního cyklu výrobku.

Správa požadavků: Správně hned napoprvé

Řešení pro správu a ověřování požadavků poskytuje podrobnou, kontrolovatelnou sledovatelnost. To umožňuje bezpečnou multioborovou spolupráci a paralelní vývoj napříč všemi vývojovými týmy a dodavatelským řetězcem. Díky holistickému zobrazení vyvíjejících se požadavků mohou zúčastněné strany snadno spravovat testovací relace, určovat dopad navrhovaných změn a ověřovat výsledky testů podle požadavků na zlepšenou kvalitu a shodu výrobku. Požadavky je také možné importovat/exportovat ve formátu ReqIF s flexibilní konfigurací a možnostmi mapování pro synchronizaci mezi podporovanými aplikacemi.

Vlastnosti a funkce

  • Pokročilé vytváření a spolupráce

Efektivní správa dat s formátovaným textem a hierarchickými pohledy.

  • Moderní www uživatelské rozhraní

Včetně editoru dokumentů a položek, kontroly a zpětné vazby dokumentů, vestavěného OSLC klienta (Open Services for Lifecycle Collaboration Client) a dalších nástrojů.

  • Celopodniková škálovatelnost a spolehlivost

Škálovatelné na tisíce uživatelů s jedním jednotným požadavkem a ověřovacím systémem.

  • Integrace zákazníků a dodavatelského řetězce

Snadné sdílení a synchronizace informací o požadavcích napříč vývojovým týmem, výrobkem, dodavatelem a zákazníkem.

 

  • Efektivnější dodržování předpisů

Zlepšené dodržování předpisů, bezpečnosti a kvality díky jejich komplexní viditelnosti na zabezpečené platformě pro všechny zúčastněné strany.

  • Procesy a události řízené integrací server-to-server

Přístup k datům prostřednictvím standardních API včetně OSLC pro propojení a trasování pomocí Windchill a Windchill Modeler.

  • Přístup založený na subscription

Balíček software a technické podpory v jednom předplatném zjednodušuje rozpočet, zvyšuje transparentnost a snižuje náklady na nepoužívaný software.

Další informace o Windchill, platformě PLM

S Windchillem, řešením pro správu životního cyklu produktu, máte k dispozici škálovatelné a plně přizpůsobitelné úložiště pro vaše požadavky a validační prostředky. Windchill umožňuje podnikům řešit problémy spojené s výrobou složitých produktů, což zajišťuje spokojenost zákazníků a zmírnění rizik.

Jedná se o oblíbené škálovatelné řešení se zabudovanou správou požadavků a validací. I proto Windchill využívá pro přístup k digitálnímu vláknu více než 1,5 milionu uživatelů po celém světě.

Více informací o platformě Windchill