Řízení inženýrských změn

Řízení technických změn

Vestavěná správa a sledovatelnost pro automatizované, přesné a koordinované řízení technických změn.
Zpět na sekci PLM

Význam řízení změn: Proč je důležité?

V dnešním světě se výrobky rychle mění. Týmy potřebují způsob, jak snadno spravovat změny v definici výrobku a sdílet tyto změny napříč celým podnikem.

S řízením změn mohou týmy vytvořit správu dat, zajistit viditelnost a asociovat změny tak, aby byly plně definovány a kontrolovány. Tím se zajistí, že úkoly jsou dodány těm, kteří jsou za ně odpovědní, pomocí opakovatelného a automatizovaného pracovního postupu. Změny jsou prováděny a problémy jsou řešeny přesně, efektivně a v reálném čase.

Co je řízení technických změn?

 

Jedná se o proces vytváření, kontroly a získávání formálního souhlasu pro požadavky, objednávky a oznámení o technických změnách. Efektivní provádění změn je klíčové, protože může podle společnosti McKinsey and Company zkrátit dobu vývoje produktu až o 33 %.

Díky PLM můžete poskytovat aktuální pohled na data o výrobku všem zainteresovaným stranám a podporovat zapojení přes různé disciplíny, včetně designových změn.

Výhody

Inženýrské řízení změn umožňuje týmům efektivně spravovat procesy změn přizpůsobené potřebám podniku. To pomáhá zefektivnit vývoj produktu.

Správa 

Vytvoření asociativnosti výrobku tak, aby byly všechny změny identifikovány a zúčastnění měli přístup k nejaktuálnějším informacím o produktu.

 

Viditelnost 

Poskytnutí aktuálního pohledu na požadované změny všem zainteresovaným stranám v podniku.

Dohledatelnost 

Sledování přesných informací po dobu celého životního cyklu v jednom zdroji dat, aby bylo zajištěno, že jsou dodržovány všechny normy a procesy.

Vlastnosti a funkce

  • Standardizované, automatizované řízení změn

Zahájení s procesy změn, které zahrnují komplexní sledování (úplný CRB/CIB), zrychlený postup (administrace změn) nebo základní variantu (pouze lehký CN).

  • Konfigurovatelný proces změn

Přizpůsobení procesu změn od jednoduchého a rychlého po důslednou dohledatelnost tvorby změn. Škálování procesu pro různé body v čase, jako jsou prototyp, nový výrobek a údržba.

  • Hlášení o problémech

Zachycení problémů nebo příležitostí týkajících se produktů a procesů a určení dalších kroků. Tato hlášení jsou spojena s procesem změn i s procesem kvality.

 

  • Odstoupení nebo zřeknutí se práv

Zachycení „dočasné“ změny výrobku nebo procesu jako součást standardního procesu změn.

  • Oznámení o změnách v návrhové fázi (konstrukci)

Vytváření a provádění implementace plánu pro doručení změny do podniku. Nutnost auditu a ověření výsledků před uvolněním návrhových dat do další procesní fáze.

  • Elektronické podpisy

Záznamy o změnách včetně schválení, poznámek a komentářů spojených s daty o produktu s auditovými stopami.

  • Firemní pravidla

Použití firemních pravidel k zajištění toho, aby data o produktu splňovala firemní standardy.

 

  • Pracovní postupy

Tvorba opakovatelných, snadno použitelných procesů, které automaticky doručují úkoly uživatelům. Snadno konfigurovatelné šablony úkolů, které poskytují veškeré informace, které uživatelé potřebují k dokončení své práce.

  • Automatická synchronizace s výrobními systémy

Publikace aktualizovaných informací do systémů poté, co jsou změny vyřešeny.

  • Vzdálené požadavky

Sledování dopadu požadavků ze vzdáleného systému (pomocí stopy Open Services for Lifecycle Collaboration – OSLC) zapojeného do návrhu produktu.