Model-Based Systems Engineering (MBSE)

Model-Based Systems Engineering

Zvýšení inovace prostřednictvím metod MBSE pro návrh a budování složitých výrobků.
Zpět do sekce PLM

Co je MBSE?

Stále složitější výrobky vyžadují spolupráci více technických oborů při jejich vývoji a údržbě. Návrh systému založeného na modelech (Model-Based Systems Engineering – MBSE) umožňuje vývojářům včasnou vizualizaci a simulaci, zlepšuje spolupráci s externími dodavateli a zvyšuje spokojenost zákazníků.
MBSE systémy usnadňují spolupráci, přináší inovativní design a údržbu komplexních systémů. Pomáhá organizacím optimalizovat využití zdrojů při dodržení průmyslových standardů.

Propojení systémů přináší konkurenční výhodu

Důsledek manuálního přístupu k dokumentům v systémovém inženýrství lze pocítit v celém podniku. Problémy s náklady, kvalitou a bezpečností dat pramení s obtížemi při sdílení, údržbě a opětovnému používání nekonzistentních informací rozptýlených mezi výkresy, tabulkami a textovými dokumenty.
Řešení PTC poskytuje vizuální přístup založený na spolupráci pro rychlou komunikaci, jednoznačnost a snadnou údržbu všech údajů o výrobku MBSE používá modelování, nástroje a metody ke zlepšení programů a projektů v oblasti systémového inženýrství, čímž zrychluje technologické inovace a pozitivně ovlivňuje náklady a produktivitu. Kvalita a dodržování předpisů se zlepšuje i díky tomu, že možná rizika jsou objevena a zmírněna dříve, než se projeví na fyzickém výrobku nebo během jeho výroby.

Překonání kulturních a technických překážek díky spolupráci založené na modelech

S MBSE řešením definují inženýrské týmy systémy modulárním způsobem s variabilním modelováním produktových řad mnohem dříve na začátku životního cyklu výrobku. Řešení poskytuje sledovatelnost napříč modely s požadavky, validacemi a součástmi v kusovnících (BOM).
Kromě toho lze využít výkonnou vizuální simulaci úrovně systému spolu s kontrolou návrhu modelu automatizovaného systému. To zlepšuje kvalitu návrhů systémů a nakonec i dodávaných systémů.

Vlastnosti a funkce

  • Živá databáze pro více uživatelů

Podnikové řešení umožňující systémovým inženýrům spolupracovat na návrzích současně, aniž by museli předávat soubory nebo vyžadovat odhlášení/přihlášení.

  • Průmyslový standard modelování systémů

Intuitivní vizuální design využívající komplexní systém a systémy systémů OMG SysML standardu (OMG SysML – Object Management Group System Modeling Language).

  • Modelování modulárních systémů na základě aktiv

Přístup k návrhu modulárních systémů s využitím jedinečné knihovny Windchill Asset Library k propojení modelů.

 

  • Vizuální simulace

Vizuální simulace funkčnosti systému na začátku životního cyklu pro detekci problémů.

  • Automatická kontrola návrhu

Ověření komplexních návrhů systémů na začátku životního cyklu prostřednictvím automatických review.

  • Variabilita modelování

Rozšíření systémového inženýrství o modelování produktových řad systémů a tok informací směrem do PLM.

 

  • Správa aktiv

Návrh modulárního systému na základě aktiv pro systémy systémů.

  • Integrovaný návrh software

Pokračujte dále do modelování software a automatizovaného generování kódu pro hlavní programovací jazyk PTC IoT platformy ThingWorx.

  • Integrace

Integrace s Windchill a se software třetích stran pomocí rozšířeného OSLC (Open Services for Lifecycle Collaboration).

Další informace o Windchill

Windchill je celopodnikový software pro správu životního cyklu výrobku. Funkce MBSE softwaru Windchill, který se používá jako základ digitálního vlákna, umožňuje spolupráci a koordinaci vašich inženýrských procesů. Rozšiření MBSE o osvědčené postupy a integraci řetězce nástrojů pro propojení a sledování s Windchill RV&S na základě standardů OSLC.

S více než 1,5 milionu uživatelů po celém světě je Windchill osvědčeným škálovatelným nástrojem.

Více informací o platformě Windchill