Datum vydání: 24. listopadu 2023

Studie z posledního období prokázaly, že výrobní společnosti stále nevytváří dostatečný digitální popis výrobku. To zvyšuje požadavky na změny a úpravy výrobku a tak zvyšuje náklady na vývoj, prodlužuje čas uvedení výrobku na trh a snižuje kvalitu výrobků. Řada společností používá více než jeden konstrukční CAD systém, což dále zvyšuje náklady na vývoj a prodlužuje proces návrhu nových výrobků. Používání multi-CAD prostředí zvyšuje riziko chyb z důvodu datové výměny mezi konstruktéry a jejich CAD systémy, což má často negativní dopad do výroby. Více konstrukčních CAD systémů znamená pro podniky vyšší náklady na provoz softwarových licencí, dražší a zdlouhavější školení uživatelů a vysoké nároky na organizování konstrukčního procesu, stejně jako na IT údržbu.

Konstrukční CAD systém Creo má robustní sadu funkcí, díky kterým je schopný vytvořit přesnější digitální popis výrobku a včas optimalizovat jeho vlastnosti i s ohledem na výrobní procesy. Díky těmto vlastnostem Creo umožňuje nahradit ve vývojovém procesu další konstrukční softwary a tak nejen sjednotit konstrukční platformu, ale především zjednodušit, zlevnit a zrychlit navrhování nových výrobků.

Zůstává otázka, co s existujícími CAD daty z jiných systémů. Creo přichází s jedinečnou Unite Technology, která umožňuje přímé načítání, používání a průběžnou aktualizaci dat z jiných CAD systémů. Odpadá zdlouhavý a problematický převod do neutrálních formátů STEP, nebo IGES. Dokonce nemusíte ani překládat externí CAD data do Creo formátu. Creo nabízí několik způsobů práce s multi-CAD daty, takže si můžete vybrat takovou metodiku, která Vám bude nejlépe vyhovovat.

Materiály

Ebook: Consolidate with Creo- EN

Video: Consolidate Creo + CZ titulky

Creo Unite Technology

Technologie Unite v PTC Creo poskytuje uživatelům průlomové schopnosti ke zvýšení produktivity v prostředích s multi-CAD. Tím, že umožní organizacím efektivně konsolidovat CAD systémy a uživatelům efektivněji spolupracovat napříč systémy, konstrukčním týmům sníží nadbytečnou práci a umožní zlepšit kvalitu produktu.

Díky technologii Unite od Creo můžete:

  • Snížit počet platforem CAD a související náklady.
  • Zvýšit produktivitu a efektivitu IT.
  • Umožnit vyšší úrovně souběžného inženýrství prostřednictvím efektivní spolupráce více CAD.
  • Snížit potřebu vytvářet a spravovat neutrální formáty souborů.
  • Podpořit včasné dodání produktu zajištěním integrity dat v celém procesu návrhu.

Materiály

Datasheet: Unite Technology – EN


Máte k článku dotaz?