Ohlédnutí za 29. vzdělávací konferencí SUPro 2019U příležitosti 29. Vzdělávací konference SUPro pořádané společností AV ENGINEERING, a. s. jsme se již podruhé sešli na Dolní Moravě ve Wellness hotelu Vista.

Hlavní myšlenkou konference je představení nových myšlenek, směrů a technologií v oblasti návrhu, výroby, provozu a servisu strojírenských výrobků a zařízení, a to v prostředí a s podporou softwarů od společnosti PTC. Neméně důležitým cílem setkání je také propojení účastníků - odborníků z různých oblastí českého průmyslu a vzájemné sdílení zkušeností.

2 dny, 10 přednášek, 14 školení, 16 řečníků, 230 účastníků a bezpočet interakcí.

Konferenci zahájil obchodní ředitel Pavel Hrubý, který hovořil o principu Digitálního vlákna. Jeho koncept je postaven na opakovaném využívání existujících digitálních informací v rámci celého podniku a všude tam, kde jsou tyto informace potřeba jako vstup či podklad pro práci daného pracovníka. Nedílnou součástí této strategie je odstraňování bariér, které brání sdílení a opakovanému používání existujících dat. Princip Digitálního vlákna umožňuje zachovat si konkurenční výhody ve světě, ve kterém mají digitální technologie nejvyšší prioritu.

První část setkání byla již tradičně věnována představení nejnovější verze konstrukčního software Creo, letos s pořadovým číslem 6.0. Nový Creo Parametric nabízí vylepšené možnosti jak standardních modelovacích funkcí, tak schopnosti simulace v reálném čase a spolupráce prostřednictvím rozšířené reality (AR). Creo je v současnosti jediné AR a IoT ready CAD řešení.

V rámci programu prvního dne byl představen unikátní simulační nástroj pro konstruktéry, Creo Simulation Live, který vznikl díky spolupráci společností PTC a ANSYS. Návštěvníci konference byli seznámeni s novými konfiguracemi Creo Design a PLM Windchill. Speciální přednáška ohledně novinek, nových pracovních postupů, údržby a aktualizace v Creo a Windchill byla určena pro klíčové uživatele a administrátory. Přemek Votava představil sadu doporučení, metodik a triků pro práci v heterogenním CAD prostředí a poskytl také praktické informace ohledně automatizace těchto činností s podporou Creo a Windchill. Na stále rostoucí poptávku ze světa Internetu věcí (IoT) a Rozšířené reality (AR) reagovala další přednáška Internet věcí a Rozšířená reality ve vazbě na Creo a Windchill. V rámci ní byla účastníkům představena unikátní koncepce PTC softwarových řešení (Creo, Windchill, Mathcad atd.) a platforem (ThingWorx, Vuforia , Kepware), založená na vzájemné symbióze, asociativitě a sdílení dat. Přínosy této koncepce byly demonstrovány na reálných případových studiích.


Úvodní slovo obchodního ředitele


Montážní stůl nové generace


Případová studie pro AR a IoT


O své zkušenosti s používáním PTC technologií a se spoluprací s AV ENGINEERING se podělili zástupci společností BEDNAR FMT s.r.o. (pan Kupec) a Ammann Czech Republic a.s. (pan Benedikt). Návštěvníci se dozvěděli praktické zkušenosti, náměty i tipy pro implementaci, provoz a postupné další rozšiřování PTC softwarových technologií v jiných podnicích. V neformální diskuzi s panem Kupce a panem Benediktem pokračovali návštěvníci konference i po ukončení oficiálního programu prvního dne.

Druhý den konference SUPro 2019 proběhl ve znamení školení uživatelů a workshopů se zaměřením na tipy a triky k softwarům Creo a Windchill. Účastníci měli také možnost konzultovat své individuální potřeby s pracovníky technické podpory AV ENGINEERING.


Konzultace s technickou podporou


Školení Creo v pohybu s Ondrou


Ze závěrů konference SUPro 2019 vyplývá, že potenciál PTC softwarových technologií Creo a Windchill není zdaleka vyčerpán a jejich používání českými konstruktéry a techniky bude přinášet i nadále hodnotu našim podnikům. Příležitosti, které přináší PTC platformy pro Internet věcí a AR jak v oblasti návrhu a výroby, tak v provozu a servisu výrobků jsou ve strojírenství natolik rozsáhlé, že zatím nelze ani odhadnout jejich hranice. Strategie digitálního vlákna vede strojírenské podniky cestou intenzivního využívání existujících dat a odbourávání bariér ve sdílení, tedy cestou efektivity, nízkých nákladů a časových úspor.

Celý organizační tým AV ENGINEERING děkuje všem za účast a těší se na setkání během SUPro 2020.


Organizační tým SUPro 2019

Více zachycených momentů z konference najdete ve fotogalerii.