Servis výrobních linek s podporou rozšířené reality (AR)VÝSLEDKY:
  • Zapojení výrobní linky včas
  • Úspora cestovních nákladů
  • Vzdálený servis v reálném čase

POUŽITÉ PRODUKTY:VÝZVA:


Devro je jedním z předních světových dodavatelů kolagenových střev pro potraviny, které zákazníci používají při výrobě široké škály uzenin a dalších masných výrobků. 

Výzva pro Devro nastala v roce 2020, kdy se rozhodli přesunout výrobu ze Skotska do ČR. Přesun jim překazila pandemie Covid 19, která neumožnila příjezd techniků do ČR. Devro tehdy poprvé nasadilo vzdálenou komunikaci s podporou rozšířené reality.Devro je jedním z předních světových dodavatelů kolagenových střev, které zákazníci používají při výrobě široké škály uzenin a dalších masných výrobků. Devro dodává své výrobky více než 1000 zákazníkům po celém světě a zaměstnává zhruba 2 000 lidí v 6 výrobních závodech na 4 kontinentech.Láska k uzeninám je celosvětová. Aby Devro uspokojilo vysokou poptávku po kolagenových střevech, běží výrobní závody – včetně toho v Jilemnici – v režimu 24 x 7. Jakékoliv zastavení výroby z důvodu poruchy či servisu zařízení znamená snížení výkonu dodávek, což má nepříjemné ekonomické dopady, zvláště když si uvědomíme, že se jedná o potravinářský průmysl.VÝZVA


„V roce 2020 nám pandemická situace zkomplikovala přesun výrobní linky ze Skotska do Čech“, říká Josef Trojan, technický ředitel Devro Česká republika. „Hledali jsme řešení, jak linku v Jilemnici uvést do provozu bez plánované, osobní pomoci expertů z Glasgow. Tehdy jsme poprvé nasadili vzdálenou komunikaci s podporou rozšířené reality. Využili jsme aplikaci Vuforia Chalk společně s chytrými brýlemi RealWear.

Propojili jsme kolegy ve Skotsku s našimi techniky hlasem a kreslením do přenášeného obrazu prostřednictvím rozšířené reality. Naši technici byli tímto způsobem na vzdálenost stovek kilometrů detailně navigováni při instalaci a oživení linky. Také díky tomu jsme projekt úspěšně zvládli, navzdory pandemii.“

ŘEŠENÍ


Vuforia Chalk umožňuje velmi efektivní komunikaci pomocí audio, video a grafického propojení dvou nebo více stran v různých situacích v průmyslu i komerční sféře. Dovoluje tak řešit situace, které by jinak zabraly spoustu nadbytečného času a nákladů, například cestovní náklady. V některých případech by tyto situace mohly znamenat i rizika, třeba v oblasti bezpečnosti práce. Plusovým doplňkem Vuforia Chalk je automatické generování obrazových reportů, ke kterým se můžou technici vracet a opakovaně je používat.

„Na základě pozitivních zkušeností z pilotního nasazení Vuforia Chalk a RealWear jsme rozhodli o jejich plošném nasazení v celém koncernu Devro. Servisní technici ve všech šesti závodech budou moci využívat okamžitě dostupnou vzdálenou podporu koncernových expertů a řešit velmi efektivně poruchy, odstávky, ale i plánovaný servis našich výrobních linek. Očekáváme zlepšování našich KPIs, především Mean Time to Recovery a Mean Time to Repair. Každá ušetřená minuta při servisním zásahu pro nás tedy znamená kvalitnější službu pro naše zákazníky, což je naším prvořadým cílem“ dodává technický ředitel, pan Trojan.


"Každá ušetřená minuta při servisním zásahu pro nás tedy znamená kvalitnější službu pro naše zákazníky, což je naším prvořadým cílem“
Ing. Josef Trojan, Technický ředitel, Devro ČR