Rozehrajte naplno vaše Creo s AC/DCJak naladit Digitální vlákno ve vašem podniku?Gramofony SEV Litovel půjdou k zákazníkům rychlejiCreo 7.0 - nové funkceVzdělávejte své zaměstnanceJak na home office s PTC produktyNezastavujeme, jsme s VámiMathcad na maximum za výhodnou cenuSUPro 2020LiveWorx 2020 - nejvýznamnější světová konferenceCAD renesancePour Féliciter 2020PTC rozšiřuje své CAD – PDM portfolio akvizicí OnshapePTC Windchill získal třetí ocenění ve dvou letechNové PLM konfiguraceCreo Design PackagesCreo Simulation LiveSUPro 2019 ohlédnutíVzdělávejte se s dotacemi POVEZ IIBlahopřejeme společnosti RetigoPF 2019Byli jsme na ZLINTECHuPTC Forum Europe 2018Byli jsme na MSV 2018PTC Mathcad Prime 5.0 je venkuPTC akceleruje další rozvoj prostřednictvím strategických partnerstvíPozvánka na MSV 2018Ohlednutí za 28. vzdělávací konferencíCreo 5.0SUPro 2018 dotazník/přednáškyBMW vybral software PTC Windchill a ThingWorx NavigateVeletrhy pracovních příležitostí 2018PLM - Airbus HelicoptersPTC Forum Europe 2017MSV 2017SMARTXHatchSubscription LicenceNaši obchodníci chtějí nového kolegu!Ohlédnutí za 27. vzdělávací konferencíSUPro 2017 - dotazník/přednáškyPTC Creo 4.0Oznámení o organizační změněTechnologie Sigmetrix pomáhá při transformaci PTC Model-Based DefinitionMůže se snoubit víno s rozšířenou realitou?MSV 2016InnoTrans 2016Automotive Forum 2016VuforiaThingWorxSUPro 2016PTC Windchill 11RAIL INDUSTRY MEETINGS 2016Nová korporátní identitaNejvětší výrobce speciálních ložisek ve střední Evropě ZKL Group posiluje výzkum a vývoj„Akcelerované“ zkoušky životnosti výrobků, první v ČRSeminář na VŠB Ostrava

PTC Windchill 11: chytrý a propojený PLM – evoluce v řízení životního cyklu výrobku

Dnešní výrobky jsou sofistikovanější než kdykoli předtím. Návrhy nových výrobků jsou kombinací mechanické a elektrické konstrukce, zabudovaného softwaru a konektivity do lokální nebo globální sítě (internetu). Požadavkem doby je multidisciplinární přístup, který začíná tam, kde se definují požadavky na nový produkt. Aby byl výrobce na trhu úspěšný, musí uvádět inovované výrobky na trh dříve, v lepší kvalitě, za nižších nákladů a samozřejmě s požadovanými prvky a funkcemi.


PTC Windchill 11…


...je chytrý

Vývoj dnešních výrobků jde rychlým tempem, jedná se o vysoce dynamický proces, který integruje více lidí a oborů než kdykoliv předtím. Integrovat každého uživatele s jediným platným a pravdivým zdrojem výrobkových dat a zajistit jeho informační update je základním, nutným předpokladem zabezpečení správných rozhodnutí, efektivity procesů, bezchybné práce a včasného vydání výrobku.

PTC Windchill 11 umožňuje připojit jakéhokoliv uživatele (tedy nejen konstruktéra), který potřebuje pro svou práci získávat správná data o výrobku v kontextu své role v podniku. Občasným uživatelům je k dispozici zjednodušené a přehledné prostředí PTC Windchill 11.
PTC Windchill 11 přináší široké, mnohostranné možnosti vyhledávat potřebné informace (data). Rychlé a snadné vyhledávání dat je základním předpokladem pro možnost jejich opakovaného používání. Tím roste produktivita práce za současně nižších nákladů.
PTC Windchill 11 pracuje na základě strategie „navrhujte kdekoliv, vyrábějte kdekoliv“. Opírá se o zesílené bezpečnosti, které udrží data a projekty v bezpečí při interní i externí, celosvětové spolupráci.

… je propojený

Chytré, propojené výrobky představují pro vývojové týmy nové výzvy a příležitosti, včetně schopnosti lépe a rychleji řídit kvalitu výrobku díky přímému propojení s reálnými daty z jeho provozu.

PTC Windchill 11 je součástí systému, který umožňuje zachytávat, zaznamenávat a analyzovat terénní data o provozu výrobku. To vede k rychlejší detekci příčiny chyby - závady a přispívá k vytváření komplexní informace pro stanovení nápravných a preventivních opatření.
PTC Windchill 11 uspokojuje požadavky podniků na definici a řízení vazby mezi systémovými požadavky na výrobek a jeho návrhy pomocí nového propojení se softwarovým řešením PTC Integrity.
PTC Windchill 11 přináší proaktivní podporu systémovým pracovníkům díky sběru informací o svém vlastním provozu, analýze a díky následnému systému návrhů a doporučení. PTC Windchill 11 je chytrým a provázaným výrobkem – je prvním PLM systémem s těmito vlastnostmi.


… je kompletní

Dnešní komplexnost procesu vývoje výrobků požaduje takový PLM systém, který spravuje více dat a procesů rychlejšími způsoby – umožňuje modulární návrh výrobků, redukuje čas uvedení výrobku na trh, zefektivňuje spolupráci a podporuje správnost a rychlost rozhodování.

PTC Windchill 11 zlepšuje spolupráci mezi týmy konstrukce, přípravy výroby a servisu díky schopnosti snadno převádět konstrukční kusovníky (eBOM), výrobní (mBOM) a servisní kusovníky (sBOM). Umožňuje vizuální porovnávání kusovníků, automatický průběh změny napříč kusovníky a řadu dalších funkcí.
PTC Windchill 11 podporuje práci s kompletními, multioborovými kusovníky. Uživatelům poskytuje silné nástroje pro zobrazování struktur i pro velmi rozsáhlé výrobky, pro definici jejich částí a řízení variant.
PTC Windchill 11 rozšiřuje unikátní funkce Unite technology v konstrukčním software Creo. Ta dovoluje bez omezení načítat a používat data ze všech hlavních konstrukčních software. PTC Windchill automaticky převezme i struktury výrobků, které obsahují tato heterogenní data a umožňuje uživatelům jejich další zpracovávání.

… je flexibilní

Výrobní podniky, které nasazují PLM systém, neměly nikdy před tím takové možnosti volby provozního režimu, jako přináší PTC Windchill 11. Lze jej provozovat na bázi zakoupených licencí ve vlastním IT prostředí. Nebo jako cloud řešení či v režimu SaaS (Software as a Service - předplatné), které snižují IT zátěž (finanční, znalostní a personální) a náklady, které dovolují předvídatelné rozpočtování podle potřeb vývojových projektů v podniku.

PTC Windchill 11 je první chytrý a propojený PLM systém. Integrováním jedinečných schopností „internetu věcí“ (IoT – Internet of Things) přináší PTC Windchill 11 průlom v oblasti těchto strategických systémů pro řízení návrhu výrobků. Umožňuje rozšířit řady uživatelů podle potřeb podniku, poskytuje jim více potřebných informací během celého životního cyklu a vytváří tak nezbytné předpoklady pro rychlá a správná rozhodnutí o novém výrobku.
Bližší informace získáte na info@aveng.cz