PTC Mathcad Prime 8

PTC Mathcad Prime je standard pro inženýrské technické výpočty, který umožňuje výpočty nejen provádět, ale také sdílet. S PTC Mathcad Prime 8 se výpočty ještě více zlepšily a zjednodušily. Tato verze představuje mnoho vylepšení včetně, symbolického a numerického řešiče.


Novinky v Mathcad Prime 8.0

Vylepšené funkce aplikace


Do Mathcad Prime 8 byly zapracovány například funkce, které požadovali uživatelé.

Můžete si nastavit upozornění, pokud budou ve výpočtu změněny vámi předefinované identifikátory, jako jsou proměnné, konstanty a jednotky. To vám umožní vyhnout se nechtěné změně kritických parametrů vašich výpočtů.
Aplikace rámečku okolo záhlaví / zápatí nebo těla dokumentu vám dává další možnost definice zobrazení vašich Mathcad výpočtů.
Do nabídky Operátory je přidán operátor parciální derivace, který můžete použít k definování výpočtů. V inženýrských výpočtech tento zápis vypadá mnohem lépe a mnoho lidí mu dává přednost před tradičním operátorem derivací.
A pro zlepšení použitelnosti ovládacího prvku Combo Box (vstupní hodnoty ze seznamu), který byl představen v Prime 7, je v Prime 8 možno v režimu úprav do seznamu zkopírovat a vložit více hodnot. Definice a úprava Combo Boxů je tak výrazně jednodušší.
Vylepšení symbolického a numerického řešiče Prime 8


V Mathcad Prime 8 existuje mnoho zákaznických vylepšení symbolického řešiče a také nové funkce, které nebyly v předchozích verzích Mathcadu k dispozici. Kromě obecných vylepšení došlo k výraznému zlepšení, rozšíření a výkonu funkcí, jako jsou Fourier, Laplace, Ztrans a jejich inverze. Byly přidány dva nové modifikátory, které umožňují manipulaci s normalizačními a oscilačními faktory pro použití s funkcí Fourier. Operátory, jako jsou limity, integrály a derivace, byly vylepšeny a umožňují daleko větší použití. Nyní máte také lepší automatické označování nedefinovaných proměnných v symbolických výsledcích.


Vylepšené použití (ovládání)


Nyní vidíte na kartě výpočtového listu, zda je nebo není list uložen a můžete jej z jeho karty přímo zavřít.
Pracovní listy můžete přesouvat a měnit tak jejich pořadí.
Každá karta nyní obsahuje nabídku pod pravým tlačítkem myši, která poskytuje přístup k užitečným akcím včetně přepočtu, přesunutí karty, zkopírování úplného názvu cesty k souboru, otevření složky, tisk a zavření této nebo jiných karet.
A existuje také několik menších vylepšení, jako je nový příkaz pro vymazání formátu vkládaného textu (Remove Format) nebo přiblížení a oddálení pomocí Ctrl+ kolečka myši.Funkce "Uložit jako HTML"


A pokud potřebujete porovnat starý výpočet (například z Mathcad 14) s převedeným výpočtem na formát Mathcad Prime, můžete si při konverzi zapnout export do HTML. Výsledný HTML bude odpovídat zobrazení tak, jak byste jej viděli ve staré verzi a můžete jej snadno porovnat s překonvertovaným a funkčním výpočtem ve verzi Mathcad Prime