Creo 7.0 - online průvodce novými funkcemi

Creo 7.0 je vám k dispozici a s ním i spoustu novinek. Připravili jsme pro vás přehled těch nejdůležitějších spolu s webináři, které vás provedou jednotlivými oblastmi a vylepšeními tak, aby se vaše práce s Creo stala ještě efektivnější.

Způsob navrhování výrobků se neustále vyvíjí a PTC Creo na to samozřejmě reaguje. Revoluční nové funkce Creo 7.0 posouvají konstrukci výrobků na ještě vyšší úroveň.

Creo 7 vám pomůže výrazně urychlit inovace produktů, optimalizovat konstrukční návrh a nahradit předpoklady fakty. Jak? Díky zásadnímu pokroku v klíčových oblastech.

Kvalitní konstruktérská data jsou základem digitalizace podniku.


Přehled top inovací v Creo 7

Multibody design

V Creo 7.0 zcela nová funkcionalita Multibody design umožňuje konstruktérům v rámci jedné součásti navrhovat, spravovat a vizualizovat více (Multi) samostatných geometrických objemů (body) jako samostatné individuální objekty. S nadhledem můžeme říci, že v rámci dílu lze vytvářet samostatné části podobně jako komponenty v sestavě.
Multibody design výrazně usnadní a zrychlí návrh a modelování složitých součástí. Zjednodušuje se práce s tzv. master modely (z nichž se pak odvozují varianty). Důležitou oblastí využití jsou také více-materiálové díly – např. vstřikované díly s kovovými zálisky či více-barevné součástky.
Webinář: Creo 7.0 Multibody design - začít sledovat ihned
Generativní design

Funkcionalita Generativní design je určena k automatickému navrhování nejlepšího možného provedení dílu, a to na základě funkčních požadavků. Spojuje pokročilou analytiku, umělou inteligenci a fyzikální simulaci k automatickému vyhodnocení a přípravě řady návrhových kombinací, splňujících cíle návrhu. Generativní design poskytuje již optimalizované díly, které vykazují vysokou užitnou hodnotu – úsporu hmotnosti, lepší mechanické vlastnosti, apod. Ve spojení s 3D tiskem lze snadno nahradit sestavu dílů (např. svařenec nebo různé šroubované konzoly) jedinou komponentou a zkrátit tak dobu výroby, snížit náklady na výrobu nebo servis a také snížit riziko poruchy.
Výstupem z Generativního designu je 3D model ve formátu Creo, proto je velmi snadné s dílem dále pracovat v prostředí tohoto konstrukčního systému.
Další evoluční stupeň představuje Generative Design Extension, který bude využívat umělé inteligence a cloudových technologií. Díky tomuto rozšíření se ještě více zjednoduší optimalizace dílů: uživatel vytvoří základní model a zadá požadované vlastnosti a toto zadání odešle ke zpracování. Ve velmi krátkém čase získá zpět různé variace možných podob komponenty, které může posoudit a vybrat ta nejlepší provedení. Generative Design Extension otvírá zcela jiný svět optimalizace a výrazně urychluje a zjednodušuje celý proces návrhu výrobku.Webinář:
Creo 7.0 Generativní design - začít sledovat hned


Simulace v reálném čase

Spolupráce PTC se společností ANSYS přinesla dosud nevídanou integraci nejmodernějších a nejvýkonnější nástrojů pro simulace v reálném čase (ANSYS) a konstrukčního prostředí (Creo). Výsledkem je unikátní řešení Creo Simulation Live, které bylo představeno v předchozí verzi Creo 6.0. V Creo 7.0 přibyly funkce pro fluidní analýzy. Po nastavení analýzy v prostředí Creo jsou výsledky okamžitě (tedy v reálném čase) k dispozici. Výsledky simulace se během dalšího modelování neustále přepočítávají na základě změn 3D modelu na základě změn okrajových podmínek, což umožňuje ihned pochopit dopady konstrukčních úprav v modelech. Je tak zřejmé, že konstruktér je dnes schopný provádět takové množství analýz, které dříve nebylo představitelné. Odhady a nejistota jsou dnes nahrazeny fakty, opírajícími se o výsledky simulací v reálném čase.


Webinář: Creo 7.0 Simulace v reálném čase - začíst sledovat hned

Aditivní výroba

Aditivní výroba představuje moderní a rychle se rozvíjející výrobní technologii. Návrh dílů pro 3D tisk však má svá specifika, která musí renesanční CAD podporovat. Silnou stránkou Creo 7.0 je, že celý proces konstrukce součásti, optimalizace a přípravy pro 3D tisk se odehrává v jednom prostředí Creo a je výrazně automatizovaný. To umožňuje zachovávat všechny parametry dílu, informace o konstrukčním záměru, automatizovaně integrovat změny a optimalizovat součást pro 3D tisk.
V oblasti konstrukce dílů pro 3D tisk přináší Creo 7.0 zásadní změny, které představuje kombinace výše popsaných funkcí (Generativní design, Simulace v reálném čase, Multibody design), a které jsou doplněny o další inovace, jako jsou např. nové typy automaticky generovaných či uživatelských mřížek.
Zcela nová je integrace řešiče Amphyon, který předpovídá deformace součásti při 3D tisku a automaticky generuje předem „před-deformované“ modely, které kompenzují deformace při následném 3D tisku.Webinář:
Creo 7.0 Additive Manufacturing - začít sledovat hned

Creo 7.0 jako typický představitel Renesance CAD

Creo 7.0 svou ojedinělou funkcionalitou odpovídá na aktuální požadavky výrobních společnosti, jak bylo popsáno v úvodu. Creo ale v mnohém definuje také nové standardy konstrukčních systémů, ostatně jak tomu bylo již několikrát v historii. Připomeňme také do Creo integrovanou funkcionalitu AR (rozšířená realita) či prvky IoT. Sečteno, podtrženo, Creo 7.0 je typickým představitelem renesančního CAD software. „Co máme dělat, abychom zůstali lídry v oboru?“, ptají se mnohé výrobní společnosti. Odpověď bude obsáhlá, ale počátkem je implementace renesančního CAD do komplexního ekosystému moderního podniku: CAD – PLM – IoT – AR s prvky umělé inteligence, automatizace, aditivní výroba atd. To vše s integrací na další podnikové systémy CRM, ERP, MES a WES.