Rozehrajte naplno vaše Creo s AC/DCJak naladit Digitální vlákno ve vašem podniku?Gramofony SEV Litovel půjdou k zákazníkům rychlejiCreo 7.0 - nové funkceCreo Design PackagesVzdělávejte své zaměstnanceJak na home office s PTC produktyNezastavujeme, jsme s VámiMathcad na maximum za výhodnou cenuSUPro 2020LiveWorx 2020 - nejvýznamnější světová konferenceCAD renesancePour Féliciter 2020PTC rozšiřuje své CAD – PDM portfolio akvizicí OnshapePTC Windchill získal třetí ocenění ve dvou letechNové PLM konfiguraceCreo Simulation LiveSUPro 2019 ohlédnutíVzdělávejte se s dotacemi POVEZ IIBlahopřejeme společnosti RetigoPF 2019Byli jsme na ZLINTECHuPTC Forum Europe 2018Byli jsme na MSV 2018PTC Mathcad Prime 5.0 je venkuPTC akceleruje další rozvoj prostřednictvím strategických partnerstvíPozvánka na MSV 2018Ohlednutí za 28. vzdělávací konferencíCreo 5.0SUPro 2018 dotazník/přednáškyBMW vybral software PTC Windchill a ThingWorx NavigateVeletrhy pracovních příležitostí 2018PLM - Airbus HelicoptersPTC Forum Europe 2017MSV 2017SMARTXHatchSubscription LicenceNaši obchodníci chtějí nového kolegu!Ohlédnutí za 27. vzdělávací konferencíSUPro 2017 - dotazník/přednáškyPTC Creo 4.0Oznámení o organizační změněTechnologie Sigmetrix pomáhá při transformaci PTC Model-Based DefinitionMůže se snoubit víno s rozšířenou realitou?MSV 2016InnoTrans 2016Automotive Forum 2016VuforiaThingWorxSUPro 2016PTC Windchill 11RAIL INDUSTRY MEETINGS 2016Nová korporátní identitaNejvětší výrobce speciálních ložisek ve střední Evropě ZKL Group posiluje výzkum a vývoj„Akcelerované“ zkoušky životnosti výrobků, první v ČRSeminář na VŠB Ostrava

Creo 7.0 - online průvodce novými funkcemi

Creo 7.0 je vám k dispozici a s ním i spoustu novinek. Připravili jsme pro vás přehled těch nejdůležitějších spolu s webináři, které vás provedou jednotlivými oblastmi a vylepšeními tak, aby se vaše práce s Creo stala ještě efektivnější.

Způsob navrhování výrobků se neustále vyvíjí a PTC Creo na to samozřejmě reaguje. Revoluční nové funkce Creo 7.0 posouvají konstrukci výrobků na ještě vyšší úroveň.

Creo 7 vám pomůže výrazně urychlit inovace produktů, optimalizovat konstrukční návrh a nahradit předpoklady fakty. Jak? Díky zásadnímu pokroku v klíčových oblastech.

Kvalitní konstruktérská data jsou základem digitalizace podniku.


Přehled top inovací v Creo 7

Multibody design

V Creo 7.0 zcela nová funkcionalita Multibody design umožňuje konstruktérům v rámci jedné součásti navrhovat, spravovat a vizualizovat více (Multi) samostatných geometrických objemů (body) jako samostatné individuální objekty. S nadhledem můžeme říci, že v rámci dílu lze vytvářet samostatné části podobně jako komponenty v sestavě.
Multibody design výrazně usnadní a zrychlí návrh a modelování složitých součástí. Zjednodušuje se práce s tzv. master modely (z nichž se pak odvozují varianty). Důležitou oblastí využití jsou také více-materiálové díly – např. vstřikované díly s kovovými zálisky či více-barevné součástky.
Webinář: Creo 7.0 Multibody design - začít sledovat ihned
Generativní design

Funkcionalita Generativní design je určena k automatickému navrhování nejlepšího možného provedení dílu, a to na základě funkčních požadavků. Spojuje pokročilou analytiku, umělou inteligenci a fyzikální simulaci k automatickému vyhodnocení a přípravě řady návrhových kombinací, splňujících cíle návrhu. Generativní design poskytuje již optimalizované díly, které vykazují vysokou užitnou hodnotu – úsporu hmotnosti, lepší mechanické vlastnosti, apod. Ve spojení s 3D tiskem lze snadno nahradit sestavu dílů (např. svařenec nebo různé šroubované konzoly) jedinou komponentou a zkrátit tak dobu výroby, snížit náklady na výrobu nebo servis a také snížit riziko poruchy.
Výstupem z Generativního designu je 3D model ve formátu Creo, proto je velmi snadné s dílem dále pracovat v prostředí tohoto konstrukčního systému.
Další evoluční stupeň představuje Generative Design Extension, který bude využívat umělé inteligence a cloudových technologií. Díky tomuto rozšíření se ještě více zjednoduší optimalizace dílů: uživatel vytvoří základní model a zadá požadované vlastnosti a toto zadání odešle ke zpracování. Ve velmi krátkém čase získá zpět různé variace možných podob komponenty, které může posoudit a vybrat ta nejlepší provedení. Generative Design Extension otvírá zcela jiný svět optimalizace a výrazně urychluje a zjednodušuje celý proces návrhu výrobku.Webinář:
Creo 7.0 Generativní design - začít sledovat hned


Simulace v reálném čase

Spolupráce PTC se společností ANSYS přinesla dosud nevídanou integraci nejmodernějších a nejvýkonnější nástrojů pro simulace v reálném čase (ANSYS) a konstrukčního prostředí (Creo). Výsledkem je unikátní řešení Creo Simulation Live, které bylo představeno v předchozí verzi Creo 6.0. V Creo 7.0 přibyly funkce pro fluidní analýzy. Po nastavení analýzy v prostředí Creo jsou výsledky okamžitě (tedy v reálném čase) k dispozici. Výsledky simulace se během dalšího modelování neustále přepočítávají na základě změn 3D modelu na základě změn okrajových podmínek, což umožňuje ihned pochopit dopady konstrukčních úprav v modelech. Je tak zřejmé, že konstruktér je dnes schopný provádět takové množství analýz, které dříve nebylo představitelné. Odhady a nejistota jsou dnes nahrazeny fakty, opírajícími se o výsledky simulací v reálném čase.


Webinář: Creo 7.0 Simulace v reálném čase - začíst sledovat hned

Aditivní výroba

Aditivní výroba představuje moderní a rychle se rozvíjející výrobní technologii. Návrh dílů pro 3D tisk však má svá specifika, která musí renesanční CAD podporovat. Silnou stránkou Creo 7.0 je, že celý proces konstrukce součásti, optimalizace a přípravy pro 3D tisk se odehrává v jednom prostředí Creo a je výrazně automatizovaný. To umožňuje zachovávat všechny parametry dílu, informace o konstrukčním záměru, automatizovaně integrovat změny a optimalizovat součást pro 3D tisk.
V oblasti konstrukce dílů pro 3D tisk přináší Creo 7.0 zásadní změny, které představuje kombinace výše popsaných funkcí (Generativní design, Simulace v reálném čase, Multibody design), a které jsou doplněny o další inovace, jako jsou např. nové typy automaticky generovaných či uživatelských mřížek.
Zcela nová je integrace řešiče Amphyon, který předpovídá deformace součásti při 3D tisku a automaticky generuje předem „před-deformované“ modely, které kompenzují deformace při následném 3D tisku.Webinář:
Creo 7.0 Additive Manufacturing - začít sledovat hned

Creo 7.0 jako typický představitel Renesance CAD

Creo 7.0 svou ojedinělou funkcionalitou odpovídá na aktuální požadavky výrobních společnosti, jak bylo popsáno v úvodu. Creo ale v mnohém definuje také nové standardy konstrukčních systémů, ostatně jak tomu bylo již několikrát v historii. Připomeňme také do Creo integrovanou funkcionalitu AR (rozšířená realita) či prvky IoT. Sečteno, podtrženo, Creo 7.0 je typickým představitelem renesančního CAD software. „Co máme dělat, abychom zůstali lídry v oboru?“, ptají se mnohé výrobní společnosti. Odpověď bude obsáhlá, ale počátkem je implementace renesančního CAD do komplexního ekosystému moderního podniku: CAD – PLM – IoT – AR s prvky umělé inteligence, automatizace, aditivní výroba atd. To vše s integrací na další podnikové systémy CRM, ERP, MES a WES.