Rozehrajte naplno vaše Creo s AC/DCJak naladit Digitální vlákno ve vašem podniku?Gramofony SEV Litovel půjdou k zákazníkům rychlejiCreo 7.0 - nové funkceVzdělávejte své zaměstnanceJak na home office s PTC produktyNezastavujeme, jsme s VámiMathcad na maximum za výhodnou cenuSUPro 2020LiveWorx 2020 - nejvýznamnější světová konferenceCAD renesancePour Féliciter 2020PTC rozšiřuje své CAD – PDM portfolio akvizicí OnshapePTC Windchill získal třetí ocenění ve dvou letechNové PLM konfiguraceCreo Design PackagesCreo Simulation LiveSUPro 2019 ohlédnutíVzdělávejte se s dotacemi POVEZ IIBlahopřejeme společnosti RetigoPF 2019Byli jsme na ZLINTECHuPTC Forum Europe 2018Byli jsme na MSV 2018PTC Mathcad Prime 5.0 je venkuPTC akceleruje další rozvoj prostřednictvím strategických partnerstvíPozvánka na MSV 2018Ohlednutí za 28. vzdělávací konferencíCreo 5.0SUPro 2018 dotazník/přednáškyBMW vybral software PTC Windchill a ThingWorx NavigateVeletrhy pracovních příležitostí 2018PLM - Airbus HelicoptersPTC Forum Europe 2017MSV 2017SMARTXHatchSubscription LicenceNaši obchodníci chtějí nového kolegu!Ohlédnutí za 27. vzdělávací konferencíSUPro 2017 - dotazník/přednáškyPTC Creo 4.0Oznámení o organizační změněTechnologie Sigmetrix pomáhá při transformaci PTC Model-Based DefinitionMůže se snoubit víno s rozšířenou realitou?MSV 2016InnoTrans 2016Automotive Forum 2016VuforiaThingWorxSUPro 2016PTC Windchill 11RAIL INDUSTRY MEETINGS 2016Nová korporátní identitaNejvětší výrobce speciálních ložisek ve střední Evropě ZKL Group posiluje výzkum a vývoj„Akcelerované“ zkoušky životnosti výrobků, první v ČRSeminář na VŠB Ostrava

Montážní & inspekční stůl AV ENGINEERING

Digitální pracoviště pro montážní operace, kontrolu kvality, výuku a zácvik.Potřebujete zrychlit montáž vašich výrobků?
Potýkáte se s kvalitou montáže nebo výroby?
Tíží vás častý na zácvik nových pracovníků?


Přínosy a funkce

Maximální názornost
Redukce chyb při montáži
Snížení nutnosti oprav
Minimalizace času k zaškolení
Zlepšení bezpečnosti práce
Reporty pro včasná a přesná rozhodnutí
Využití rozšířené reality (AR)
Rychlá adaptace na změny
Napojení na PLM, ERP, MES systémy
Automatický sběr informací
Digitální evidence (QR, bar code)
Přesné vykazování a normování
Situace PŘED

Montáž
Omezená erudice obsluhy
Časté změny variant výrobků
Kvalita
Analogový sběr dat a vyhodnocování
Požadavky na „rodné listy“ výrobku
Zácvik
Omezené technické možnosti
Nemožnost přerušit provoz 24/7
Důsledky
Dlouhé časy pro zaškolení
Dlouhé časy montáže
Chyby a zmetky
Kvalita a jakost závislá na lidském faktoru
Rizika v bezpečnosti práce

Situace PO

Montáž
Obsluha je vedena operacemi krok za krokem, nemusí být vysoce technicky vzdělaná. Maximální názornost činností s podporou rozšířené reality
Rychlé nastavení pracoviště na nový výrobek
Kvalita
Automatický, digitální sběr informací
Použití digitálního montážního a měřicího nářadí
Obousměrná komunikace s MES, PLM, ERP systémy
Digitální záznam o provedené operaci
Snížení nutnosti oprav
Redukce zmetků
Zácvik
Zácvik pod elektronickým dohledem
Bez dopadu na reálný provoz
Názornost pomocí animovaných ukázek postupů
Důsledky
Zkrácení doby pro zaškolení pracovníků
Zrychlení taktu montáže a kontroly jakosti
Zvýšení kvality
Digitální monitoring
Eliminace rizik v oblasti bezpečnosti práce
Snížení nákladů na opravu chyb a zmetků