ENX TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)Sdružení ENX podporuje společně s TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) jménem VDA a přijímá společné hodnocení bezpečnosti informací v automobilovém průmyslu. Hodnocení TISAX provádějí poskytovatelé auditu, kteří v pravidelných intervalech prokazují svoji kvalifikaci. TISAX a TISAX results nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Pro AV ENGINEERING, a.s. má důvěrnost, dostupnost a integrita informací velkou hodnotu. Přijali jsme rozsáhlá opatření na ochranu [citlivých a/nebo důvěrných] informací. Proto se řídíme katalogem otázek informační bezpečnosti Německé asociace automobilového průmyslu (VDA ISA). Posouzení provedl poskytovatel auditu, v tomto případě poskytovatel auditu TISAX BUREAU VERITAS.

Výsledek lze získat výhradně na portálu ENX: https://portal.enx.com/en-US/TISAX/tisaxassessmentresults.

ID oboru: SV5NK6
ID posouzení: AV13CT-3