Digitální transformaci námořnictva USA řídí PTC Windchill

Americké námořnictvo vybralo software PTC Windchill pro řešení digitální transformace s hlavním cílem zlepšit operační připravenost námořnictva.Počáteční stav

Kromě potřeby zlepšit operační připravenost požaduje námořnictvo USA také sjednotit staré systémy a nesčetná datová úložiště. Záměrem digitalizace je propojení více než patnácti tisíc uživatelů spolu s rozsáhlou sítí dodavatelů a obrovskou flotilou lodí a ponorek.

Kritéria výběru

Po rozsáhlém procesu vyhodnocování vybral námořní systém (NAVSEA - pobočka amerického námořnictva) PLM řešení Windchill od společnosti PTC, z celé řady dalších nabízených řešení. Mezi klíčové důvody výběru patřila technologická zdatnost, certifikovaná cloudová infrastruktura, výkonné možnosti spolupráce a komplexní pracovní postup řešení Windchill, který bude provozován v režimu SaaS (software as a service).

Řešení

Řešení Windchill SaaS pro americké námořnictvo bude zajišťovat zabezpečení FEDRAMP a ministerstvo obrany s dopadem úrovně 5. Windchill umožní námořnictvu optimalizovat náklady životního cyklu vojenské techniky a maximalizovat provozní dostupnost produktových dat a analytických služeb. Windchill bude poskytovat podporu ve třech primárních oblastech:
Navy Product Data Management (NPDM) - Spravuje více konfigurací, udržuje a poskytuje komplexní přístup ke všem komponentám starších a budoucích standardních datových balíčků systému Navy Weapon System (TDP).
Společný model připravenosti námořnictva (NCRM) - Analyzuje, reportuje, předpovídá a optimalizuje připravenost zbraňového systému a náklady na operace v průběhu životního cyklu.
Nástroj Navy Data Acquisition Requirements Tool (NDART) - Standardizuje běžná data, požadavky a přístupy k získávání technických a produktových dat.

Přednosti řešení PTC Windchill

Windchill, přední PLM systém, poskytuje konsolidované, aktuální digitální vlákno informací o výrobku, včetně dalších souvisejících informací. Vysoce konfigurovatelné aplikace Windchill, určené k okamžitému nasazení bez zdlouhavých implementací, umožňují zákazníkům rychlejší přístup k aktuálním produktovým informacím, které jsou v danou chvíli vyžadovány. Díky PLM systému Windchill jsou uživatelé v celém podnikovém řetězci schopni dynamicky pracovat s daty ve 3D - jak na obrazovce, tak prostřednictvím rozšířené reality. Díky možnostem nasazení, včetně cloudu a provozu on-premise, má Windchill flexibilitu, výkon a rozsah, který společnosti vyžadují, aby byly špičkami ve svých oborech. Pro tyto schopnosti je PLM systém Windchill opakovaně oceňován nezávislými analytickými firmami.