Creo 7.0. v MOOD International, s.r.o.


My v MOOD International, s.r.o. se již 25 let zabýváme plastikářskou výrobou, strojírenstvím a v neposlední řadě i slévárenstvím. Komplexnost těchto činností je pro nás priorita. „Již od roku 2008 nám PTC produkty usnadňují každodenní činnost“, říká pan Ing. Jiří Obivalněv, vedoucí konstrukce.Na Creo 7 oceňujeme mimo jiné, funkci Multi-Body, která nám umožňuje:Zjednodušit proces návrhu
Snadněji vytvářet závislosti mezi komponentami v sestavách
Rozdělit součást na více částí
Vytvořit odvozenou sestavu a komponenty ze zárodečného dílu, včetně přenosu materiálových vlastností ze zárodečného BodyJelikož je Multi-Body součástí základních funkcí softwaru Creo, nemuseli jsme dokupovat žádnou nadstavbu. V naši firmě jsme pouze aktualizovali software Creo na novou verzi Creo 7.

Na obrázku můžete vidět funkci Multi-Body v akci. Modře je nabarvený zárodečný díl, který obsahuje sadu Body (těles). Tento díl představuje finální svařenec. Jelikož mohou jednotlivá Body obsahovat různé materiálové vlastnosti, můžeme i tento návrhový díl použít ve strukturálních analýzách a také zjistit navrhovanou hmotnost budoucí sestavy. Ze zárodečného dílu jsou následně jednotlivé Body uloženy do dílů a podsestav. Tak nám vzniká sestava, která je řízená zárodečným modelem. Velkou výhodu vidíme i v možnosti navrhovat konkrétní Body jako součást typu plech, přičemž máme k dispozici veškeré plechové konstrukční prvky.

S AV ENGINEERING, a.s.  spolupracujeme již mnoho let a díky tomu, že máme sjednanou službu Aktualizace a Servis softwaru, máme také zajištěnou nejnovější verzi programu PTC Creo. Také díky tomuto rozhodnutí, máme k dispozici právě tuto funkci Multi-Body“, doplňuje Ing. Jiří Obivalněv.