AV ENGINEERING a.s.

AV ENGINEERING je přední česká společnost zaměřená na propojování digitálního a fyzického světa. Jsme dodavatelem špičkových softwarových systémů (CAD – PLM – SLM – IoT ) od společnosti PTC. Tyto softwarové technologie implementujeme, školíme jejich uživatele a poskytujeme jim technickou podporu.

Zaměřujeme se na implementaci moderních, vysoce produktivních metod a pracovních postupů v oblasti návrhu, výroby a servisu výrobků. Automatizujeme rutinní procesy, odstraňujme činnosti s vysokým rizikem vzniku chyby a koncentrujeme lidskou činnost na tvůrčí aktivity a inovaci.

Naším cílem je poskytovat zákazníkům řešení pro trvalou inovaci výrobků, způsobu jejich vzniku, provozu a servisu s cílem udržovat konkurenční výhodu. Naše přidaná hodnota je v dlouholetých multioborových zkušenostech, v množství referencí a v certifikovaných kompetencích. Výsledkem naší práce jsou konkurenceschopné, vysoce produktivní a efektivní procesy našich zákazníků, flexibilně reagující na požadavky a rychlé změny trhu.Vize

Naší vizí je být vyhledávanou společností, která vysokou kvalitou služeb a softwarových systémů vytváří pro své zákazníky přidanou hodnotu, spočívající v trvalé schopnosti inovovat způsob vzniku, provozu a servisu výrobků.


Mantra


Pozorně vnímáme požadavky našich zákazníků a přinášíme jim řešení, připravené přesně pro jejich potřeby.
Inovace a proaktivita jsou naším motorem. Vždy hledáme pro naše zákazníky řešení s nejvyšší přidanou hodnotou.


Našich 27 let multioborových zkušeností ve strojírenství, množství referencí a nejvyšší stupeň certifikací je pro naše zákazníky garancí kvality a spolehlivosti.
Při naší práci vyznáváme princip partnerství spíše než vztah odběratel - dodavatel.

Certifikace


                                 

ENX TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)


Sdružení ENX podporuje společně s TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) jménem VDA a přijímá společné hodnocení bezpečnosti informací v automobilovém průmyslu. Hodnocení TISAX provádějí poskytovatelé auditu, kteří v pravidelných intervalech prokazují svoji kvalifikaci. TISAX a TISAX results nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Pro AV ENGINEERING, a.s. má důvěrnost, dostupnost a integrita informací velkou hodnotu. Přijali jsme rozsáhlá opatření na ochranu [citlivých a/nebo důvěrných] informací. Proto se řídíme katalogem otázek informační bezpečnosti Německé asociace automobilového průmyslu (VDA ISA). Posouzení provedl poskytovatel auditu, v tomto případě poskytovatel auditu TISAX BUREAU VERITAS.

Výsledek lze získat výhradně na portálu ENX: https://portal.enx.com/en-US/TISAX/tisaxassessmentresults.

ID oboru: SV5NK6
ID posouzení: AV13CT-3Projekty EU

"Projekt vybudování nové výpočetní a úložné kapacity IT byl financován z prostředků Operačního programu podnikání a inovace"


Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00069Naše společnost zaměstnává na dotovaných pracovních místech zaměstnance v rámci regionálního individuálního projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.