Software   PTC CAD Creo Parametric Creo Design Creo Extensions Simulation Creo Ansys Simulation Creo Simulation Creo Simulation Live   AVENG Software AV ScriBatch AV CZ Package for Creo   PTC PLM/PDM Windchill Windchill Extensions ThingWorx Navigate   PTC Mathcad Mathcad 15 a Mathcad Prime 1.0.-6.0  PTC SLM Arbortext   Vuforia Vuforia Chalk Vuforia Expert Capture Vuforia Instruct   ThingWorx ThingWorx Asset Advisor

Optimalizujte postupy kontroly pomocí Vuforia InstructVuforia Instruct: Efektivní. Přesné. Sledovatelné.

Vuforia Instruct zrychluje a zjednodušuje vytváření a sdílení 3D pracovních pokynů založených na rozšířené realitě pro pracovníky v první linii s cílem optimalizovat kontroly v oblasti kvality a údržby v terénu.
Pracovní pokyny založené na rozšířené realitě (AR) snižují chyby spojené s tradičními metodami školení a výuky. Poskytují také příležitost zachytit informace týkající se konkrétních postupů, které lze snadno sdílet za účelem sledovatelnosti a zlepšení procesu.

Snadné vytváření AR pracovních postupů

Vuforia Instruct je hotové řešení, které průmyslovým zákazníkům usnadňuje vytváření, provádění a analýzu pracovních pokynů založených na CAD modelech, které vylučují spoléhání se na papír.

Rychlé a snadné vytváření

Zabezpečený webový pracovní prostor Vuforia Instruct je přístupný kdykoli a kdekoli. Umožňuje autorům snadno vytvářet kontextové pokyny krok za krokem - což výrazně snižuje počet kroků, které jsou při vytváření obsahu AR obvykle nutné.

Optimalizace postupu

Aplikace Vuforia Instruct pomáhá zaměstnancům provádět kontroly efektivně tím, že nejjednodušším a nejpřesnějším způsobem jasně sděluje, co je špatné (nebo správné), a umožňuje zpětné sledování dat v reálném čase.
Integrované analýzy a reporting

Vestavěný informační portál umožňuje klíčovým zúčastněným stranám zůstat v synchronizaci s aktivitami využití v dílně nebo v terénu, což zajišťuje sledovatelnost pro účely auditu a dodržování předpisů a zlepšování procesů.

Využití investice do CAD

Rozšiřte informační hodnotu 3D CAD dat do první linie pomocí informativních, snadno srozumitelných postupů ukotvených na fyzickém výrobku a eliminující potřebu dalšího vysvětlení nebo špatnou interpretaci.
Zvýšení obchodní hodnoty díky zlepšení kvality a provozní efektivity

Vuforia Instruct je nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak využít existující digitální 3D výrobek, vytvořit pracovní pokyny založené na 3D CAD datech, digitalizovat výrobní procesy a podpořit pracovníky v první linii.


Kvalita a kontrola

  • Snížení nákladů díky zlepšení kvality a kontrolních procesů.
  • Nízká úroveň kontroly a kvality výrobku může pro zákazníky představovat ztráty v milionech korun ročně. Pracovní pokyny založené na rozšířené realitě zvyšují přesnost a jednoznačnost pracovních pokynů, snižují náklady na nekvalitu, zmetky, přepracování, reklamace a opravy v záruční době.Efektivita, bezpečnost a flexibilita

  • Zvýšení efektivity, bezpečnosti a flexibility pracovníků v první linii.
  • Zaměstnancům jsou poskytovány lepší informace a vizuální pokyny pro úkoly, které mají vykonávat, včetně bezpečnostních požadavků, navigace, srovnání a ověření, zda je vše správně provedeno.Neustálé zlepšování

  • Podpora neustálého zlepšování a informovaná obchodní rozhodnutí.
  • Zúčastněné strany mohou snadno analyzovat kritická data a postřehy shromážděné v první linii, aby identifikovaly příčiny, příležitosti pro zlepšení a zavedení nápravných opatření.Spokojenost zákazníků a pověst značky

  • Zlepšete pověst značky a spokojenost zákazníků
  • Udržujte své zákazníky spokojené a loajální tím, že jim zajistíte včasné dodání kvalitních servisních služeb a výrobků, které fungují efektivně po celý jejich životní cyklus.

Chtěli byste se dozvědět více k této aplikaci?