Software   PTC CAD Creo Parametric Creo Design Creo Extensions Simulation Creo Ansys Simulation Creo Simulation Creo Simulation Live   AVENG Software AV ScriBatch AV CZ Package for Creo   PTC PLM/PDM Windchill Windchill Extensions ThingWorx Navigate   PTC Mathcad Mathcad 15 a Mathcad Prime 1.0.-6.0  PTC SLM Arbortext   Vuforia Vuforia Chalk Vuforia Expert Capture Vuforia Instruct   ThingWorx ThingWorx Asset Advisor

Hodnoty rozšířené reality pro školení nových i stávajících zaměstnanců

Využíváním AR pro školení rozvoje dovedností, optimalizují průmyslové podniky uchovávání znalostí, zvyšují efektivitu a snižují chybovost.Zpřístupněte zaměstnancům na všech úrovních znalosti svých zkušených odborníků a zvyšujte jejich produktivitu. Díky Vuforia Expert Capture budou mít zaměstnanci vždy přístup ke standardizovaným pracovním pokynům, aby vykonávali svoji práci rychle, přesně a bezpečně. Snižujte chybovost a prostoje svých zaměstnanců při zachování bezpečnosti a dodržování předpisů.


Tvorba návodů s výhodami AR

Pomocí aplikace Vuforia Capture na náhlavních soupravách AR / MR mohou odborníci průběžně zaznamenávat na video pracovní postupy pro jednotlivé operace. Celý proces snímání je řízen hlasovými příkazy, gesty a zahrnuje kroky založené na poloze. Jakmile je postup zachycen, může být před publikováním revidován a vylepšován. Následně slouží video sekvence k navádění pracovníků během pracovní činnosti. K vytvořeným pracovním pokynům má zaměstnanec přístup prostřednictvím univerzální aplikace Vuforia View ve 3D i 2D.


Proč používat Vuforia Expert Capture?

Rychlé zvýšení produktivity
Rychlá tvorba a sdílení odborných procedurálních pokynů, aniž by bylo zapotřebí CAD dat, majetku nebo vývojového úsilí.

Snadné vytváření obsahu 
Odborníci mohou nahrávat podrobné návody, průběžně během provádění pracovní činnosti.

Navázání pokynů na konkrétní místo
Vylepšete přesnost, bezpečnost a efektivitu propojením každého kroku pracovního postupu s konkrétními místy a objekty podle potřeby.

Rychlá editace
Díky funkci drag-and-drop snadno upravíte zaznamenané kroky a další obsah v editoru procedur. Udržujte návody aktuální a dynamické.


Na jakých zařízení aplikace funguje

Vuforia Expert Capture poskytuje pracovníkům a novým zaměstnancům přístup k odborným znalostem na široké škále zařízení. Aplikaci Vuforia Capture lze použít k zaznamenávání postupů na soupravách HoloLens a Real Wear, což umožňuje, aby měl odborník při procházení instrukcemi volné ruce. Dokončené procedury lze sledovat v aplikaci Vuforia View pomocí brýlí Hololens. Zaznamenané návody ve Vuforia Capture lze exportovat do dokumentů Microsoft Word.