Vuforia

PTC Vuforia představuje nejpokrokovější technologickou platformu pro rozšířenou realitu (Augmented Reality), kterou používají stovky tisíc vývojářů po celém světě. V kombinaci s platformou ThingWorx, umožňuje Vuforia vytvářet pozoruhodné prostředí pro tvorbu, obsluhu a servis výrobků.

Vuforia Studio poskytuje průmyslovým firmám nástroje, které snadno a rychle vytvářejí vizualizace pomocí rozšířené reality. AR vizualizace v podmínkách průmyslu nejen usnadňují vnímání výrobku, ale v podmínkách montáže a servisu hrají čím dál větší roli. S Vuforia Studio můžete snadno využít stávající 3D data, integrovat IoT data a používat obsah podnikových systémů. Rozšířenou realitu můžete oživit i animovanými sekvencemi 3D dat, které povýší názornost a interakci na další úroveň.

PROČ POUŽÍVAT VUFORIA STUDIO?
Vysvětlovat zákazníkům funkce a výhody komplexních výrobků může být dosti obtížné.
Představte si vaše obchodní a marketingové týmy, jak prezentují vaše produkty interaktivně.

Představte zákazníkovi výhody vašeho výrobku interaktivně a eliminujte náklady na dopravu nebo výrobu fyzického výrobku.
Velikost výrobku nemusí být problém. Umožněte zákazníkům, aby lépe porozuměli tomu, jak se váš výrobek začlení do reálného prostředí.

Může vám pomoci s růstem prodeje a podílu na trhu tím, že urychlí prodejní cykly a zlepší spokojenost zákazníků.
Zvyšte porozumění zákazníka o tom, jak výrobek funguje a nechte ho, aby mu AR odpověděla na všechny jeho otázky.


Podívejte se, jak snadno lze integrovat stávající 3D CAD data a animace s platformou ThingWorx a umožnit tak týmům rychle a snadno vytvářet vizualizaci montáže a demontáže na reálném zařízení.