Software   PTC CAD Creo Parametric Creo Design Creo Extensions Simulation Creo Ansys Simulation Creo Simulation Creo Simulation Live   AVENG Software AV ScriBatch AV CZ Package for Creo   PTC PLM/PDM Windchill Windchill Extensions ThingWorx Navigate   PTC Mathcad Mathcad 15 a Mathcad Prime 1.0.-6.0  PTC SLM Arbortext   Vuforia Vuforia Chalk Vuforia Expert Capture Vuforia Instruct   ThingWorx ThingWorx Asset Advisor

Vuforia Studio

PTC Vuforia představuje nejpokrokovější technologickou platformu pro rozšířenou realitu (Augmented Reality), kterou používají stovky tisíc vývojářů po celém světě. V kombinaci s platformou ThingWorx, umožňuje Vuforia vytvářet pozoruhodné prostředí pro tvorbu, obsluhu a servis výrobků.

Vuforia Studio poskytuje průmyslovým firmám nástroje, které snadno a rychle vytvářejí vizualizace pomocí rozšířené reality. AR vizualizace v podmínkách průmyslu nejen usnadňují vnímání výrobku, ale v podmínkách montáže a servisu hrají čím dál větší roli. S Vuforia Studio můžete snadno využít stávající 3D data, integrovat IoT data a používat obsah podnikových systémů. Rozšířenou realitu můžete oživit i animovanými sekvencemi 3D dat, které povýší názornost a interakci na další úroveň.

PROČ POUŽÍVAT VUFORIA STUDIO?
Vysvětlovat zákazníkům funkce a výhody komplexních výrobků může být dosti obtížné.
Představte si vaše obchodní a marketingové týmy, jak prezentují vaše produkty interaktivně.

Představte zákazníkovi výhody vašeho výrobku interaktivně a eliminujte náklady na dopravu nebo výrobu fyzického výrobku.
Velikost výrobku nemusí být problém. Umožněte zákazníkům, aby lépe porozuměli tomu, jak se váš výrobek začlení do reálného prostředí.

Může vám pomoci s růstem prodeje a podílu na trhu tím, že urychlí prodejní cykly a zlepší spokojenost zákazníků.
Zvyšte porozumění zákazníka o tom, jak výrobek funguje a nechte ho, aby mu AR odpověděla na všechny jeho otázky.


Podívejte se, jak snadno lze integrovat stávající 3D CAD data a animace s platformou ThingWorx a umožnit tak týmům rychle a snadno vytvářet vizualizaci montáže a demontáže na reálném zařízení.Jak na to ve čtyřech krocích:

Co dříve trvalo několik týdnů, lze vytvořit ve Vuforia Studio během několika minut. Vytvořte, publikujte a zobrazte rozšířenou realitu v těchto čtyřech jednoduchých krocích: