Software   PTC CAD Creo Parametric Creo Design Simulation Creo Ansys Simulation Creo Simulation Creo Simulation Live   AVENG Software AV ScriBatch Tools AV CZ Package for Creo   PTC PLM/PDM Windchill ThingWorx Navigate   PTC Mathcad Mathcad 15 a Mathcad Prime 1.0.-6.0  PTC SLM Arbortext   Vuforia Vuforia Chalk Vuforia Expert Capture Vuforia Instruct   ThingWorx ThingWorx Asset Advisor

ThingWorx Asset Advisor

IoT aplikace pro vzdálený monitoring výrobních zařízení, diagnostiku, servis a řešení problémů

ThingWorx Asset Advisor nepřetržitě monitoruje klíčové parametry v připojenýchzařízení a detekuje problémy dříve, než způsobí odstávku. Pracovníci údržby a technici mohou vzdáleně monitorovat, spravovat, diagnostikovat a řešit problémy přímo v terénu díky připojeným mobilním zařízením. ThingWorx Asset Advisor poskytuje servisním týmům bezprecedentní schopnosti jednat v reálném čase. Zajišťuje proaktivní přístup k údržbě. Zvyšuje dobu provozu zařízení a zkracuje dobu potřebnou k opravě.

Schopnosti

Monitoruje stav zařízení a odhaluje problémy s jejich výkonem v reálném čase
Poskytuje vzdálený přístup k připojenému zařízení
Provádí počáteční diagnostiku, potřebnou pro rychlý a kvalitní servis
Zajišťuje jednotný přehled o všech spravovaných zařízeníchVýhody

Vylepšení provozuschopnosti zařízení a zvýšení produktivity servisu
Prevence neplánovaných prostojů detekováním možných poruch zařízení a nestabilního provozu
Poskytuje informace o využití zařízení a efektivitě jeho provozu
Poskytuje potřebnou znalost a odbornost servisních techniků
Zajišťuje přehled o zařízeních v provozu a servisu
Používejte informace o výkonu pro další vývoj

ThingWorx Asset Advisor je postaven na IoT platformě ThingWorx, která představuje cestu k získání vyšší konkurenční výhody prostřednictvím nové úrovně vašeho servisu. ThingWorx Asset Advisor je aplikace, kterou lze snadno a rychle nasadit. Zkracuje čas servisu a zvyšuje jeho hodnotu pro vaši společnost.


Zajímá Vás více informací nebo máte dotaz, kontaktujte nás:


Odeslaná data slouží výhradně pro potřeby AV ENGINEERING, a.s., výhradního dodavatele software společnosti PTC a nebudou poskytována třetím osobám. Odesláním dat souhlasíte s jejich zpracováním společností AV ENGINEERING, a.s.