ThingWorx

ThingWorx je technologická platforma, určená pro internet věcí (Internet of Things - IoT). Umožňuje návrh a provoz IoT aplikací ve všech oblastech internetu věcí.

Internet věcí (IoT) je o získávání, sdílení a využívání dat. Ať už jsou vaše data dynamická, proudí ze senzorů, nebo jsou statická v datovém úložišti, ThingWorx je umí jednoduše zpracovat do podoby potřebných informací. ThingWorx má analytické nástroje, které umožňují informace v reálném čase zachytávat, vyhledávat, zpracovávat a vyhodnocovat.

Výběr správné IoT průmyslové platformy znamená konkurenční výhodu vaše podnikání. ThingWorx je skutečně správnou IoT volbou. Platforma ThingWorx spojuje podnikové systémy do jednoho prostředí, v němž zpřístupní všechna potřebná data. Není důležité, odkud data pochází, ale komu a kdy mají být k dispozici.S platformou ThingWorx:

Objevte nové obchodní příležitosti
ThingWorx umožňuje zavádět nové prodejní modely a vytvářet příležitosti s vysokou přidanou hodnotou
Optimalizujte vnitropodnikové procesy
Kombinujte ThingWorx s existujícími systémy u vás v podniku a sdílejte data v reálném čase s cílem zvýšit efektivitu provozu
Získejte zpětnou vazbu od zákazníků
Využijte poznatků z IoT dat ke zlepšení vašich služeb, podpory zákazníků a funkcionality výrobků
Odlište své produkty a služby
Použijte IoT technologie ke zdokonalení vašich výrobků a služeb a vymezte se proti vaší konkurenci

ThingWorx umožňuje průmyslovým podnikům:

Propojit zařízení, systémy a aplikace a získat přístup k většímu počtu zdrojů dat
Sestavit komplexní průmyslová IoT řešení a vizualizovat data pomocí rozšířené reality (AR)
Analyzovat komplexní průmyslová IoT data pro lepší pochopení, predikci a řízení v reálném čase
Poskytovat informace z fyzických zařízení v závislosti na požadovaném kontextu a podle pracovních rolí jednotlivých uživatelů
Řídit výkon připojených zařízení, procesů a systémů
Zrychlit návratnost investic uskutečněných IoT činností

Prozkoumejte možnosti IoT, které jsou nezbytné pro vaši digitální transformaci.

Máte nějaké dotazy? Zajímá vás více informací? Kontaktujte nás.


Odeslaná data slouží výhradně pro potřeby AV ENGINEERING, a.s., výhradního dodavatele software společnosti PTC a nebudou poskytována třetím osobám. Odesláním dat souhlasíte s jejich zpracováním společností AV ENGINEERING, a.s.