Software   PTC CAD Creo Parametric Creo Design Creo Extensions Simulation Creo Ansys Simulation Creo Simulation Creo Simulation Live   AVENG Software AV ScriBatch AV CZ Package for Creo   PTC PLM/PDM Windchill Windchill Extensions ThingWorx Navigate   PTC Mathcad Mathcad 15 a Mathcad Prime 1.0.-6.0  PTC SLM Arbortext   Vuforia Vuforia Chalk Vuforia Expert Capture Vuforia Instruct   ThingWorx ThingWorx Asset Advisor

ThingWorx

ThingWorx je technologická platforma, určená pro internet věcí (Internet of Things - IoT). Umožňuje návrh a provoz IoT aplikací ve všech oblastech internetu věcí.

Internet věcí (IoT) je o získávání, sdílení a využívání dat. Ať už jsou vaše data dynamická, proudí ze senzorů, nebo jsou statická v datovém úložišti, ThingWorx je umí jednoduše zpracovat do podoby potřebných informací. ThingWorx má analytické nástroje, které umožňují informace v reálném čase zachytávat, vyhledávat, zpracovávat a vyhodnocovat.

Výběr správné IoT průmyslové platformy znamená konkurenční výhodu vaše podnikání. ThingWorx je skutečně správnou IoT volbou. Platforma ThingWorx spojuje podnikové systémy do jednoho prostředí, v němž zpřístupní všechna potřebná data. Není důležité, odkud data pochází, ale komu a kdy mají být k dispozici.S platformou ThingWorx:

Objevte nové obchodní příležitosti
ThingWorx umožňuje zavádět nové prodejní modely a vytvářet příležitosti s vysokou přidanou hodnotou
Optimalizujte vnitropodnikové procesy
Kombinujte ThingWorx s existujícími systémy u vás v podniku a sdílejte data v reálném čase s cílem zvýšit efektivitu provozu
Získejte zpětnou vazbu od zákazníků
Využijte poznatků z IoT dat ke zlepšení vašich služeb, podpory zákazníků a funkcionality výrobků
Odlište své produkty a služby
Použijte IoT technologie ke zdokonalení vašich výrobků a služeb a vymezte se proti vaší konkurenci

ThingWorx umožňuje průmyslovým podnikům:

Propojit zařízení, systémy a aplikace a získat přístup k většímu počtu zdrojů dat
Sestavit komplexní průmyslová IoT řešení a vizualizovat data pomocí rozšířené reality (AR)
Analyzovat komplexní průmyslová IoT data pro lepší pochopení, predikci a řízení v reálném čase
Poskytovat informace z fyzických zařízení v závislosti na požadovaném kontextu a podle pracovních rolí jednotlivých uživatelů
Řídit výkon připojených zařízení, procesů a systémů
Zrychlit návratnost investic uskutečněných IoT činností

Prozkoumejte možnosti IoT, které jsou nezbytné pro vaši digitální transformaci.

Máte nějaké dotazy?