SIMULACE, DALŠÍ KROK K EFEKTIVNÍ PRÁCI

Simulace a analýzy hrály vždy významnou roli při návrhu nového výrobku.


Dnes je situace ještě napínavější:

Ceny materiálů rostou raketově vzhůru a každý ušetřený kilogram se počítá dvoj i trojnásobně
Při nedostatku všeho hraje každá hodina svou roli. Není čas zdlouhavě přepočítávat konstrukční návrhy. Vše musí proběhnout pokud možno na poprvé.
Ať se děje cokoliv, technici si musí být jisti, že návrh odpovídá všem požadavků, je dobře a bezpečně nastaven.
Správný konstruktér těžko odolává myšlence, že může existovat lepší, jednodušší či dokonce levnější řešení projektu. Jen mít čas jej prozkoumat a propočítat…

Až 85% nákladů na vznik nového výrobku je určeno konstrukčními rozhodnutími, učiněnými na začátku vývoje. Oprava nedostatků a chyb může stát 100x více (zdroj: INCOSE Systems Engineering Handbook, Fourth Edition, 2015)


Creo Ansys Simulation

Creo Ansys Simulation je navržen tak, aby umožnil konstruktérům využívat sílu ANSYS analýz přímo v prostředí PTC Creo Parametric.  Díky jasnému uživatelskému prostředí Creo, nevyžaduje Creo Ansys Simulation speciální odborné znalosti, ani exporty a importy. Můžete snadno analyzovat váš model a rychle identifikovat problémové oblasti. Jakmile provedete změny designu, můžete analýzu snadno spustit znovu a sledovat aktualizované výsledky.Creo Ansys Simulation


S Creo Ansys Simulation se můžete spolehnout na vysokou přesnost a důvěru ve správnost výsledků výpočtů.


Creo Simulate

PTC Creo Simulate je CAE aplikace určená k provádění analýz, simulací a optimalizací digitálního výrobku a jeho částí. Díky PTC Creo Simulate mohou konstruktéři lépe porozumět strukturálním a termálním vlastnostem výrobku a optimalizovat jej již v raných fázích vývojového cyklu.


Creo Simulate


S Creo Simulate máte jistotu, že vaše výrobky vyhoví předepsaným požadavkům na pevnostní a teplotní vlastnosti a že v průběhu zkoušek prototypu nebude třeba provádět velké množství změn.


Creo Simulation Live

Creo Simulation Live spojuje technologii ANSYS Discovery Live a PTC Creo. Integrace těchto dvou předních řešení umožňuje simulaci a sledování výsledků v reálném čase v modelovacím prostředí Creo.


Creo Simulation Live


Creo Simulation Live nyní podporuje statickou strukturální, modální, termální a fluidní analýzu dílů a sestav.