Software   PTC CAD Creo Parametric Creo Design Creo Extensions Simulation Creo Ansys Simulation Creo Simulation Creo Simulation Live   AVENG Software AV ScriBatch AV CZ Package for Creo   PTC PLM/PDM Windchill Windchill Extensions ThingWorx Navigate   PTC Mathcad Mathcad 15 a Mathcad Prime 1.0.-6.0  PTC SLM Arbortext   Vuforia Vuforia Chalk Vuforia Expert Capture Vuforia Instruct   ThingWorx ThingWorx Asset Advisor

PTC PLM

Software pro správu životního cyklu produktu umožňující spravovat a sdílet důvěryhodné a aktuální informace o produktu a spolupracovat i s partnery, zákazníky, nebo i v geograficky rozptýlených multidisciplinárních týmech.

Správa životního cyklu je základem pro vytvoření digitálního vlákna vašich výrobků, které poskytuje pružnost vašim procesům a snižuje jejich náklady. Správa všech souvisejících dat a vysledovatelnost všech změn a procesů během celého životního cyklu výrobku umožňuje organizacím snížit náklady, zrychlit uvedení na trh a zajistit nejvyšší úroveň kvality a souladu.

Možnosti správy životního cyklu produktu:


Správa kusovníku
Komplexní okamžitá správa struktury produktu, která poskytuje digitální záznam napříč strojírenstvím, dodavatelským řetězcem, výrobou, prodejem a službami.
Product Data Management (PDM)
PDM je použití software, který pomáhá organizacím propojovat a komunikovat informace o digitálním modelu výrobku napříč globálně distribuovanými týmy, kde je možné používání i více CAD nástrojů.
Vizualizace (AR, 3D, 2D)
Creo View je univerzální aplikace, určená k prohlížení, poznámkování, komunikaci a spolupráci nad digitálním výrobkem na všech jeho formách a napříč vaší společností, včetně dodavatelů a zákazníků.
Řízení výrobního procesu
Vyvíjejte kdekoliv, vyrábějte kdekoliv – jen je nutné zajistit plynulý tok informací mezi vývojem a výrobou.
Řízení projektu a spolupráce při vývoji v PLM
Správa dat a komplexní vývoj výrobku pomocí výkonných nástrojů pro řízení vývojově orientovaných projektů.
Správa a ověřování požadavků
Specifikace, definice, ověření a potvrzení požadavků v celém životním cyklu výrobku.
Management změn a konfigurací
Integrovaná správa pro automatizované, přesné a koordinované řízení podnikových změn a konfigurací.
Model-Based Systems Engineering (MBSE)
Zvyšte inovace prostřednictvím metod MBSE pro návrh a budování složitých výrobků.
Správa servisních procesů
Spravujte složité varianty a konfigurace v požadovaném rozsahu.