PTC Creo Simulate


Ověřte chování Vašeho výrobku ještě před tím, než vyrobíte prototyp. Zhlédněte záznamy z webinářů zaměřených na technickou ukázku software
Creo ANSYS Simulation a Creo Flow Analysis.
• Semináře jsou určeny všem, kteří se chtějí detailněji seznámit s použitím těchto simulačních nástrojů na konkrétních příkladech.

Záznamy z dalších webinářů naleznete zde


PTC Creo Simulate je CAE aplikace určená k provádění analýz, simulací a optimalizací digitálního výrobku  a jeho částí. Díky PTC Creo Simulate mohou konstruktéři lépe porozumět strukturálním a  termálním vlastnostem výrobku a optimalizovat jej již v raných fázích vývojového cyklu. Jedna z velkých výhod PTC Creo Simulate je optimalizace. S PTC Creo Simulate máte jistotu, že vaše výrobky vyhoví předepsaným požadavkům na pevnostní a teplotní vlastnosti a že v průběhu zkoušek prototypu nebude třeba provádět velké množství změn.

PTC Creo Simulate je k dispozici jako samostatná aplikace nebo jako nástavba nad PTC Creo Parametric. V obou případech má PTC Creo Simulate stejné uživatelské rozhraní, simulační a optimalizační nástroje. PTC Creo Simulate je plně asociativní s PTC Creo Parametric a PTC Creo Direct. Nenutí konstruktéry učit se nový software. PTC Creo Simulate zpracovává nativní Creo data a ukládá své prvky v modelovém stromě. Tato schopnost znamená efektivní správu dat bez exportů a importů.

Vlastnosti a výhody:

Ověření vlastností výrobku v reálných podmínkách bez nutnosti tvorby prototypu
Optimalizace geometrie na základě uživatelem definovaných kritérií
Úspora času a chyb tím, že konstrukce výrobku a jeho analýza probíhá na jednotné Creo platformě
Zachycení znalostí o výrobku a jejich opakované použití

Další simulační nástroje


PTC Creo Advanced Simulation Extension
PTC Creo Mold Analysis Extension
PTC Creo Tolerance Analysis Extension
PTC Creo Behavioral Modeling Extension
PTC Creo Manikin Analysis Extension
PTC Creo Spark Analysis Extension
PTC Creo Mechanism Dynamics Option
PTC Creo Fatigue Advisor Extension
PTC Creo Simulation Live