PTC Creo Schematics

PTC Creo Schematics (dříve Pro/ENGINEER Routed Systems Designer) je komplexní a samostatná aplikace pro tvorbu 2D schémat zapojení kabeláže, hydraulických a potrubních HVAC (topení, chlazení, klimatizace) systémů. Při návrhu výrobků, které obsahují kabely nebo potrubí, je naprosto nezbytné vytvořit schémata, která dokumentují všechny požadované funkce zařízení. PTC Creo Schematics obsahuje širokou škálu potřebných nástrojů pro vytváření 2D schémat všech typů napříč obory a odvětvími. Během návrhu výrobku plánují konstruktéři mechanické části reálné trasy kabelů nebo potrubí v 3D sestavách a k tomu používají schémata jako mapu. PTC Creo Schematics automatizuje vytváření podrobných 3D systémů z těchto 2D schémat přímo v prostředí PTC Creo Parametric a PTC Creo Elements Direct. To dovoluje výrazně zkrátit dobu potřebnou pro trasování kabeláže a potrubí ve 3D. PTC Creo Schematics tak šetří čas, snižuje chyby a eliminuje zdlouhavý manuální proces přenesení logiky 2D schémat do 3D.

Vlastnosti a výhody:

Rychlá a snadná tvorba schémat včetně dokumentace, bez ohledu na složitost.
Zachycení a propojení elektrické a mechanické konstrukční inteligence v rámci jediného digitálního modelu
Zlepšení kvality produktů prostřednictvím úzké spolupráce mezi elektrickým a mechanickým konstruktérem
Automatizovaná tvorba detailních 3D návrhů z 2D schémat zapojení v rámci PTC Creo Parametric, omezuje chyby v zapojení
Zachovává hodnotu existujících 2D dat v obou 3D modelovacích prostředích PTC Creo Parametrických a PTC Creo Elements/Direct