PTC Creo Options Modeler

PTC Creo Options Modeler je aplikace, která umožňuje vytvářet a ověřovat 3D sestavy modulárních výrobků, bez ohledu na to, jak jsou složité. Vývojáři tak mohou snadno a rychle poskládat výrobek z modulárních podskupin dle zákaznické specifikace, aniž by byla tato specifikace již někdy ve firmě nakonfigurována či vyrobena. Výsledný produkt lze prozkoumat z funkčního hlediska pomocí analytických nástrojů (hmotnost, těžiště, kolize,..), a nebo jen vizualizovat, či analyzovat výrobní/konstrukční kusovníky včetně cenových parametrů navržené konfigurace.

Vlastnosti a výhody:

Snadná tvorba jedinečných variant výrobků
Vizualizace a analýza nové konfigurace výrobku
Automatické a funkční přesměrování umisťovacích podmínek dle zvolené varianty
Využití objektů uložených v podnikové databázi PTC Windchill


Komerční sféra   Student


Odeslaná data slouží výhradně pro potřeby AV ENGINEERING, a.s., výhradního dodavatele software společnosti PTC a nebudou poskytována třetím osobám. Odesláním dat souhlasíte s jejich zpracováním společností AV ENGINEERING, a.s.