Software   PTC CAD Creo Parametric Creo Design Simulation Creo Ansys Simulation Creo Simulation Creo Simulation Live   AVENG Software AV ScriBatch Tools AV CZ Package for Creo   PTC PLM/PDM Windchill ThingWorx Navigate   PTC Mathcad Mathcad 15 a Mathcad Prime 1.0.-6.0  PTC SLM Arbortext   Vuforia Vuforia Chalk Vuforia Expert Capture Vuforia Instruct   ThingWorx ThingWorx Asset Advisor

PTC Creo Layout

PTC Creo Layout je aplikace pro rychlé vytvoření 2D koncepčních návrhů a jejich využití pro řízení 3D modelů. Výrobní společnosti jako výsledek vývoje požadují 3D model výrobku, ale nechtějí se vzdát rychlosti a pružnosti 2D návrhu v počátečních fázích vývoje. Když je vybrán 2D CAD nástroj pro zpracování prvotního koncepčního návrhu a 3D CAD systém pro detailní návrh, je kritickým místem přechod mezi oběma přístupy. PTC Creo Layout řeší tento problém tím, že nabízí sofistikované 2D prostředí se všemi nástroji a funkcemi, které uživatel potřebuje. PTC Creo Layout je postaven na stejné platformě jako ostatní aplikace z rodiny PTC Creo, proto je možné bez problémů použít vytvořený koncepční návrh jako základ pro 3D modely bez ztráty jakýchkoliv informací.

Vlastnosti a výhody:

PTC Creo Layout vytváří 2D návrhy pro snadné použití ve 3D PTC Creo Parametric
Zaznamená záměr ve 2D s plnohodnotnou sadou nástrojů pro tvorbu, editaci a správu 2D geometrie
Odstraňuje chyby a prostoje tím, že odbourává nutnost opětovné překreslení 2D návrhu ve 3D
Znovu použití stávajících 2D data jako jsou DWG, DXF a IGES soubory
Umožňuje souběžný design
Řízené šíření změn z 2D návrhu do 3D modelů pomocí aktualizačních ovládacích prvků


Komerční sféra   Student


Odeslaná data slouží výhradně pro potřeby AV ENGINEERING, a.s., výhradního dodavatele software společnosti PTC a nebudou poskytována třetím osobám. Odesláním dat souhlasíte s jejich zpracováním společností AV ENGINEERING, a.s.