Creo View

Creo View je univerzální aplikace, určená k prohlížení, poznámkování, komunikaci a spolupráci nad digitálním výrobkem na všech jeho formách a napříč vaší společností, včetně dodavatelů a zákazníků.Podnikové řešení pro vizualizaci ve 2D, 3D a AR rozšířené realitě


Creo View
je jednoduchá, ale výkonná vizualizační technologie, která umožňuje spolupráci nad digitálním výrobkem. Poskytuje přístup k různým formám dat včetně 3D CAD modelů, 2D výkresů, elektrických schémat a desek plošných spojů interaktivně, buď tradičním způsobem zobrazení nebo prostřednictvím rozšířené reality (AR).

Zajišťuje autorům návrhů, projektovým manažerům, výkonným pracovníkům a dodavatelům rychlý a snadný přístup a vzájemné sdílení informací.

S Creo View jste na cestě k rychlejším a kvalitnějším hodnocením návrhů, vylepšené spolupráci uživatelů a s týmy konstruktérů a ke kvalitnějším výrobkům za nižší náklady.

Creo View MCADPTC Creo View MCAD umožňuje vizualizovat konstrukční návrhy a získávat cenné poznatky. Zobrazuje 3D data ze všech hlavních MCAD systémů, jakož i výkresů a dokumentů z různých zdrojů.Creo View ECAD


Vysoký podíl elektroniky ve výrobcích vyžaduje interaktivní prohlížení a zkoumání informací z oblasti elektro. PTC Creo View ECAD vám umožní snadno vizualizovat desky plošných spojů (PCB) samostatně, popřípadě v kontextu návrhu celého výrobku. PTC Creo View ECAD podporuje data ze všech hlavních EDA nástrojů včetně schémat a dokumentů z různých zdrojů.