PTC Creo Simulation Live


Ověřte chování Vašeho výrobku ještě před tím, než vyrobíte prototyp. Zhlédněte záznamy z webinářů zaměřených na technickou ukázku software
Creo ANSYS Simulation a Creo Flow Analysis.
• Semináře jsou určeny všem, kteří se chtějí detailněji seznámit s použitím těchto simulačních nástrojů na konkrétních příkladech.

Záznamy z dalších webinářů naleznete zdeCreo Simulation Live spojuje technologii ANSYS Discovery Live a PTC Creo. Integrace těchto dvou předních řešení umožňuje simulaci a sledování výsledků v reálném čase v modelovacím prostředí Creo.

Creo Simulation Live nyní podporuje statickou strukturální, modální, termální a fluidní analýzu dílů a sestav.
Již žádné přepínání mezi simulacemi a modelováním. Po nastavení analýzy přímo v prostředí modeláře Creo jsou výsledky okamžitě k dispozici na téže obrazovce přímo v Creo. Výsledky simulace se neustále přepočítávají a to i během modelování, což umožňuje lépe pochopit dopady konstrukčních změn v modelech. Rychlost výpočtů je závislá na rychlosti grafické karty s technologií NVIDIA – CUDA. Přidanou hodnotou Creo Simulation Live je navrhování výrobků s vyšší kvalitou a snížení nákladů na vznik výrobku.

Vlastnosti a výhody:

Okamžité zobrazení výsledků simulace pro součásti a sestavy přímo v 3D modelovacím prostředí
Analýzy se dynamicky aktualizují, pokud uživatel geometrii vytváří nebo ji upravuje
Integrovaná ověřená technologie ANSYS
První simulace je k dispozici již během několika minut. Geometrii pro výpočet není potřeba upravovat, není nutné připravovat výpočtovou síť nebo čekat na výsledky
Odhaluje případná úzká místa již v konstrukčním návrhu, což umožňuje eliminovat náklady na jejich pozdější odstranění
Umožňuje navrhovat výrobky, které rychleji splňují požadavky na funkčnost, stejně jako umožňuje posuzovat více návrhových variant
Eliminuje časové prostoje spojené s tradičními simulačními nástroji