Software   PTC CAD Creo Parametric Creo Design Creo Extensions Simulation Creo Ansys Simulation Creo Simulation Creo Simulation Live   AVENG Software AV ScriBatch AV CZ Package for Creo   PTC PLM/PDM Windchill Windchill Extensions ThingWorx Navigate   PTC Mathcad Mathcad 15 a Mathcad Prime 1.0.-6.0  PTC SLM Arbortext   Vuforia Vuforia Chalk Vuforia Expert Capture Vuforia Instruct   ThingWorx ThingWorx Asset Advisor

PTC Creo Simulation Live


Ověřte chování Vašeho výrobku ještě před tím, než vyrobíte prototyp. Zhlédněte záznamy z webinářů zaměřených na technickou ukázku software
Creo ANSYS Simulation a Creo Flow Analysis.
• Semináře jsou určeny všem, kteří se chtějí detailněji seznámit s použitím těchto simulačních nástrojů na konkrétních příkladech.

Záznamy z dalších webinářů naleznete zdeCreo Simulation Live spojuje technologii ANSYS Discovery Live a PTC Creo. Integrace těchto dvou předních řešení umožňuje simulaci a sledování výsledků v reálném čase v modelovacím prostředí Creo.

Creo Simulation Live nyní podporuje statickou strukturální, modální, termální a fluidní analýzu dílů a sestav.
Již žádné přepínání mezi simulacemi a modelováním. Po nastavení analýzy přímo v prostředí modeláře Creo jsou výsledky okamžitě k dispozici na téže obrazovce přímo v Creo. Výsledky simulace se neustále přepočítávají a to i během modelování, což umožňuje lépe pochopit dopady konstrukčních změn v modelech. Rychlost výpočtů je závislá na rychlosti grafické karty s technologií NVIDIA – CUDA. Přidanou hodnotou Creo Simulation Live je navrhování výrobků s vyšší kvalitou a snížení nákladů na vznik výrobku.

Vlastnosti a výhody:

Okamžité zobrazení výsledků simulace pro součásti a sestavy přímo v 3D modelovacím prostředí
Analýzy se dynamicky aktualizují, pokud uživatel geometrii vytváří nebo ji upravuje
Integrovaná ověřená technologie ANSYS
První simulace je k dispozici již během několika minut. Geometrii pro výpočet není potřeba upravovat, není nutné připravovat výpočtovou síť nebo čekat na výsledky
Odhaluje případná úzká místa již v konstrukčním návrhu, což umožňuje eliminovat náklady na jejich pozdější odstranění
Umožňuje navrhovat výrobky, které rychleji splňují požadavky na funkčnost, stejně jako umožňuje posuzovat více návrhových variant
Eliminuje časové prostoje spojené s tradičními simulačními nástroji