Software   PTC CAD Creo Parametric Creo Design Creo Extensions Simulation Creo Ansys Simulation Creo Simulation Creo Simulation Live   AVENG Software AV ScriBatch AV CZ Package for Creo   PTC PLM/PDM Windchill Windchill Extensions ThingWorx Navigate   PTC Mathcad Mathcad 15 a Mathcad Prime 1.0.-6.0  PTC SLM Arbortext   Vuforia Vuforia Chalk Vuforia Expert Capture Vuforia Instruct   ThingWorx ThingWorx Asset Advisor

Nástavby (Extensions) ke konstrukčnímu pracovišti Creo


Filtrovat podle použití:Collaboration Extensions for Inventor and SolidWorks

Umožňuje uživatelům PTC Creo Parametric efektivní spolupráci pomocí nativních CAD dat.

Klíčové výhody
 • Spolupráce bez exportu/importu do standardizovaných formátů (STEP, IGES, VDA,..)
 • Časová úspora s předáváním dat
 • Uživatel v Creo Parametric může data Importovat (vznikne Creo soubor), Otevírat (vizualizuje se geometrie v Creo Parametric), Ukládat do formátu CAD systémů a využít funkci Aktualizace geometrie v Creo Parametric, pokud dojde k úpravě dat v jiném CAD systému.
 • Všechny aktuální Creo licence umí Otevírat i Importovat nativní 3D data.
Kategorie: Multi-CAD spolupráce


Flexible Modeling Extension

Až 50% úspora času při editaci 3D geometrie pomocí přímého modelování v PTC Creo Parametric.

Klíčové výhody
 • Snadná editace Creo parametrické i importované geometrie
 • Editace pomocí kót, editace pomocí vazbení ke geometrii, přírůstkově,…
 • Umožňuje snadno vyhledávat geometrii dle kritérií
 • Po výběru lze povrchy hromadně editovat (například změnit velikost zaoblení)

Kategorie: Multi-CAD spolupráce


Simulation Elite


Klíčové výhody
 • Strukturální analýzy dílů a sestav v Creo
 • Vazba na konstrukční prvky Creo což umožňuje variantní výpočty
 • Umí využít Zjednodušené reprezentace Creo (není nutno vytvářet zjednodušený model pro výpočet)
 • Rychlost výpočtů
 • P-metoda – síť popisuje kopíruje tvar geometrie, možno volit kritéria konvergence
Kategorie: Simulace


Render Studio Extension


Klíčové výhody
 • Reálná vizualizace obrázků i animací v Creo
 • Definice je uložena s Creo modelem, při změně CAD dat se snadno provede nový rendr
 • Vysoká kvalita díky KeyShot Engine
Kategorie: Vizualizace


Design Exploration Extension

Ukládání a obnovení časových snímků práce na 3D datech Creo

Klíčové výhody
 • Změny geometrie bez obav
 • Snadná tvorba variantních návrhů se zaznamenanými časovými snímky bez nutnosti ukládání variantních soborů (typicky stejná data do různých adresářů)
 • Snadno a okamžitě můžete ukázat a vyhodnocovat tu či onu variantu na 3D datech
 • Kdykoliv se můžete rozhodnout, že budete pokračovat „větví“ z uloženého časového snímku
 • Externí soubor pro varianty
Kategorie: Variantní návrh


Piping and Cabling Extension


Klíčové výhody
 • Žádný Export/Import
 • Tvorba potrubních a kabelových tras v Creo
 • Provázanost s 2D schématy Creo Schematics
 • Při provázanosti s Creo Schematics vkládá pouze ty komponenty (vodiče, fitinky,..), které jsou ve schématu
 • Přesné délky kabeláže a potrubí ve 3D a 2D včetně kusovníků
 • Netřeba vytvářet prototyp abych vytvořil vzorový kabelový svazek nebo potrubní trasu
Kategorie: Automatizace navrhování


Intelligent Fastener Extension

Nástroje pro efektivní tvorbu šroubových a kolíkových spojů s uživatelsky definovatelnými knihovnami. Vytvářejte šroubové spoje včetně předvrtání až 10x rychleji.

Klíčové výhody
 • Jednoduché umístění na osy, body, nebo plochu
 • 2D i 3D náhled na vytvářený spoj s optickou kontrolou rozměrů
 • Automatický výběr nejbližšího vhodného rozměru dle potřebné délky šroubu
 • Vložení celého spoje v jednom kroku (šroub, podložky, matice)
 • Uložení konfigurace spojů do souborů pro budoucí použití
 • Automatický výběr matic a podložek dle velikosti šroubu
 • Automatické vytvoření předvrtání i zahloubení (pro hlavu i dřík šroubu a matici) bez externích vazeb v sestavě
 • Hromadné vložení na násobené reference na přání uživatele
 • Hromadná kontrola funkčnosti spojení (délek šroubů)
 • Smazání spoje včetně předvrtání
 • Uživatelsky rozšiřitelná databáze šroubů, matic, podložek a kolíků
 • Integrace na Windchill databázi
Kategorie: Automatizace navrhování


Advanced Framework Extension

Nástroje pro efektivní tvorbu příhradových konstrukcí a jejich výkresovou dokumentaci.

Klíčové výhody
 • Databáze inteligentních standardních komponent příhradových konstrukcí, které se automaticky umísťují a přizpůsobují 3D geometrii
 • Standardy pro válcované, plechové i hliníkové konstrukce (profily, spoje, zábradlí, schody, koncovky,…)
 • Předdefinované napojení profilů (ořezáním nebo standardizovaným spojem)
 • Vložený spoj automaticky vrtá potřebné otvory v profilech, záměna nebo odstranění spojky upraví nebo smaže otvory
 • Kdykoliv je možno profil rotovat, posunout, nebo zaměnit za jiný
 • Nářezové plány počítající se zvoleným průřezem a standardizovanou délkou profilu
 • Významná úspora času ve srovnání s konvenčním konstrukčním postupem
Kategorie: Automatizace navrhování


Legacy Data Migration Extensions

Máte 3D a 2D data, která nebyla vytvořena v Creo? Potřebujete zaručit, aby se změna provedená na 3D projevila i ve 2D?

Klíčové výhody
 • Vytvoří automatizovaně Creo 2D výkres, který je „totožným otiskem“ naimportovaného 2D výkresu.
 • Prováže tento výkres s naimportovaným 3D modelem do Creo tak, že při změně 3D dojde k aktualizaci všech pohledů i kót.
 • Zdrojem mohou být např. DXF, DWG, IGES, STEP,…
Kategorie: Multi-CAD spolupráce


Human Factor Extension


Klíčové výhody a funkce
 • Začlenění reálných postav do designu
 • Ověření ergonomičnosti
 • Databáze postav dle % zastoupení v populaci
 • Speciální manipulační možnosti pro pohyb postav
 • Předdefinované pozice
 • Postava se pohybuje dle reálných možností
 • Lze zobrazit zorná pole kde postava vidí
 • Lze zobrazit obálky dosahů
Kategorie: Simulace


Human Factor Analysis Extension


Klíčové výhody a funkce
 • (RULA) analýzy horních končetin
 • Analýzy přenášení
 • Analýzy zvedání/pokládání
 • Analýza tlačení/tažení
 • A to jak pro ženy tak muže
 • Výsledky jsou typu splňuje/nesplňuje, jak často, jak dlouho může činnost vykonávat
Kategorie: Simulace


AR core (freemium)


Klíčové výhody
 • Vizualizace výrobku v reálném prostředí pomocí mobilu, tabletu nebo 3D brýlí
 • Bez nutnosti zasílat 3D data
 • Podpora marketingu
 • Řízený přístup (kdo může zobrazovat)
 • Vizualizace různých variant
 • Interaktivnost (uživatel může skrývat a obnovovat komponenty)
 • Snadná aktualizace AR při změně CAD dat
Kategorie: Vizualizace


Advanced Assembly Extension

Automatizace tvorby a řízení sestav

Klíčové funkce a výhody
 • Pravá TOP/DOWN metoda konstruování
 • Zaměnitelné celky bez opětovné nutnosti definice vazeb
 • Řízená modifikace geometrie z jednoho místa
 • Sdílení nezbytně nutných geometrických informací pro detailní konstrukci
 • Skeletony (statické i pohybující), CopyGeom a PublishGeom prvky
 • Inheritance Feature (jednosměrná asociace, ideální pro odlitky)
 • Uživatelem definované prvky pro sestavy
 • Modifikace geometrie pomocí externího textového souboru
 • Pro/PROGRAM pro sestavy (např. když rozměr < než, pak Díl A)
 • Ovládání Creo Parametric pomocí www stránky
 • Montážní postupy
Kategorie: Varianty a konfigurace
Prismatic and Multi-Surfaces Milling Extension

Programování NC frézek do 3,5 os včetně nových technologických funkcí rychlostního obrábění (HSC)

Klíčové funkce a výhody
 • 2,5 osé frézování prizmatických dílů: obráběcí prvky typu čelo, kapsa, profil, drážka, příruba, žebro, díra atd.
 • 3,5 osé frézování obecných ploch (solid i plošné modely, sestavy)
 • Obrábění i nekorektních importovaných plošných modelů (neuzavřené objemy)
 • Hrubování: Z, hrubování zapichováním
 • Přehrubování a zbytkové frézování: po předchozím nástroji nebo operaci, zbytkové plochy, Pencil trace
 • Dokončování: Z, plošné frézování, isolines, projektované dráhy, konturování, profilování, obrábění kapes
 • Gravírování, tažení po trajektorii, vrtání, závitování
 • Vysokorychlostní frézování (HSM): konstantní řezné podmínky a úběr, plynulý pohyb nástroje, optimalizované nájezdy a odjezdy, minimalizace náhodných pohybů, Slope-Based finishing
 • Plná kontrola strojních parametrů: výměna nástrojů, ovládání chlazení, interpolace, korekce nástroje, atd.
 • Grafický generátor a editor postprocesorů
 • ModuleWors - simulace a vizualizace obráběcích procesů. Umožňuje snadno ověřit jednotlivé sekvence, obarvit odebíraný materiál dle sekvencí či nástrojů, nebo měřit a exportovat obráběný polotovar
Kategorie: NC programování


Additive Manufacturing Extension – Standard

Podpora aditivní výroby. Vytvoření geometrie, optimalizace struktury, nastavení a optimalizace 3D tisku přímo v prostředí Creo

Klíčové funkce a výhody
 • Tvorba vnitřní struktury geometriepro zvýšení tuhosti
 • Vnější tvar může být zachovaný, uvnitř se odstraní „nepotřebný“ materiál
 • Vytvoření tužší geometrie (větší únosnost)
 • Netiskne se plný materiál
 • Optimalizovaná struktura pro 3D tisk
 • Proměnné 3D žebrování
 • Různé materiály v jedné součástce
 • Netřeba export/import do dalšího tiskového software
 • Automatizovaná tvorba 2.5D a 3D žebrování (plnohodnotná Creo geometrie)
 • Hustotu žebrování je možno optimalizovat pomocí Creo Simulate
 • Definice a tisk více součástí v jedné tiskové úloze
 • Optimalizace rozmístění komponent na tiskové podložce
 • Aktualizace tiskové úlohy při změnách geometrie
Kategorie: Podpora aditivní výrobyInteractive Surface Design Extension II (ISDX II)

Interaktivní tvorba ploch

Klíčové funkce a výhody
 • Integruje modelování volných ploch s komplexním parametrickým plošným modelářem
 • Modifikace pomocí tažení, nebo změnou parametru
 • Při modifikaci geometrie tažením je okamžitě vidět odezva změny na plochách
 • Rozdělení modelovacího prostředí na 4 pracovní okna
Kategorie: Automatizace navrhování


Behavioral Modeling Extension

Umožňuje optimalizovat tvar na základě požadovaného chování výrobku

Klíčové funkce a výhody
 • Najde požadované řešení automaticky
 • Vyhodnotí, jaký vliv mají řídicí kóty na sledované veličiny a tyto kóty nastaví na takovou hodnotu, aby splňovaly požadované řešení
 • Příkladem může být nastavení rozměrů nádoby tak, aby měla nádoba požadovaný objem, popřípadě modifikace rozměrů geometrii tak, aby bylo těžiště hřídele v ose rotace
Kategorie: Automatizace navrhování
 


Mechanism Dynamics Extension (MDO)

Dynamická analýza pohybu mechanismů

Klíčové funkce a výhody
 • Umožňuje určit, jaké budou silové účinky při působení všech dynamických efektů, jako je gravitace, setrvačnost, tření, vůle, kontaktní síly, pružnost, tlumení atd.
 • Snadno tak zjistíte reálné chování mechanismů bez nutnosti tvorby prototypu
 • Zjištěné účinky je možno použít jako zatěžující stavy pro strukturální (FEM) analýzy
Kategorie: Simulace


Creo EZ Tolerance Analysis Extension

Levnější výrobek díky optimálním tolerancím

Klíčové funkce a výhody
 • Využívá Creo kóty i jejich tolerance
 • Optimalizuje a nastavuje tolerance komponent s ohledem na jejich funkci a vyrobitelnost
 • Cílem je navrhnout tolerance tak, aby součást splnila svou funkci a výroba byla co nejekonomičtější
 • Nastaví optimalizované tolerance kótám, vytvoří report
Kategorie: SimulacePodpora návrhu; Simulace
GD&T Advisor Extension

Průvodce tolerancemi tvaru a polohy (GD&T) na dílech

Klíčové funkce a výhody

 • Napomáhá uživateli vytvořit tolerance tvaru a polohy ve 3D
 • Využívá 3D poznámky (zobrazení ve 3D i na výkresech)
 • Podpora bezvýkresové dokumentace (vizualizace GD&T v prohlížečkách Creo View i export do STEP)
 • Dle vybraných referencí nabízí adekvátní alternativy (válcovitost, kolmost,..)
 • Vizualizuje (obarvuje) povrchy na kterých bylo aplikována GD&T
 • Kontroluje dodržování GD&T standardů
Kategorie: Toleranční analýzy


Tool Design Extension (TDO)

Specializovaná nadstavba pro konstrukci forem v PTC Creo

Klíčové funkce a výhody
 • Obsahuje specializované konstrukční prvky pro automatizované návrhy formy (smrštění, siluetní křivka, dělící plocha, tvarové části, vtok, vrtání chlazení,…)
 • Forma se vytváří ze zdrojového 3D modelu nebo z jeho asociativní kopie. Můžete tedy sami řídit závislosti na 3D datech (konstruktér výlisku, konstruktér formy)
 • Snadná změna z jednootiskové formy na vícenásobnou
 • Z analýzy podkosů navrhne automatizovaně boční jezdce
 • Konstrukční prvky typu chlazení nebo vtoková soustava automatizovaně dodá potřebné tvary do vaši geometrie
 • Simulace naplnění dutin formy odhalí případné mezery při špatném lícování
 • Obsahuje statickou knihovnu desek a vyhazovačů firem HASCO, DME, Futaba…
 • Při změně zdrojového modelu (včetně importovaných dat) se celá forma aktualizuje
Kategorie: Konstrukce forem


Expert Moldbase Extension (EMX)

Automatizované funkce pro efektivní skládání forem, 2D výkresové dokumentace a kusovníků, umožňující zrychlit sestavení formy o 30%

Klíčové funkce a výhody
 • Obsahuje dynamickou knihovnu standardizovaných dílů forem, které automaticky reagují na změny
 • Můžete načíst předdefinované standardizované rámy forem dle doporučení výrobců normálií, popřípadě vytvořit a uložit vlastní typy
 • Automaticky nabízí vhodné standardizované komponenty jako jsou vyhazovače, šrouby, šíbry a další
 • Po vložení komponenty automaticky vrtá příslušné otvory včetně požadovaných tolerancí
 • Vyhazovače jsou automaticky oříznuté výliskem a automaticky dochází k vyvrtání otvorů v deskách včetně zabezpečení proti pootočení
 • Automatizovaně vytváří chladící trasy, které osazuje vhodnými koncovkami, O-kroužky atd.
 • Chladící soustavu lze uložit jako samostatný díl, což je vhodné pro schéma zapojení chladících tras na výkresech
 • Šíbry automaticky řežou příslušné otvory pro umístění a jejich pohyb, takže se vám nestane, že vás na chybu upozorní až osoba, která bude formu kompletovat
 • Automaticky vzniká výkresová dokumentace dle firemních šablon včetně aktuálního kusovníku s objednacími čísly nakupovaných dílů
 • Simulace pohybu součástí formy na vašem vstřikolisu odhalí případné kolize
 • Kdykoliv můžete změnit rozměry rámu formy, popřípadě zaměnit desky jiným dodavatelem
 • Můžete měnit řazení desek rámu, nebo tloušťky desek (vyhazovače se automaticky zamění)
 • Veškeré rozměry a parametry se automaticky a všude aktualizují
Kategorie: Konstrukce forem


Layout Extension

Snazší spolupráce mezi 2D a 3D

Klíčové funkce a výhody
 • Dává 2D nástroje uživatelům Creo, kteří jsou zvyklí na práci ve 2D
 • 2D layout obsahuje strukturu (pokud je to sestava), křivky, kóty, šrafy
 • 2D layout se využije ve 3D jako řídicí geometrie
Kategorie: Multi-CAD spolupráceCollaboration Extensions for Catia V4/V5 and UG/NX

Umožňuje uživatelům PTC Creo Parametric efektivní spolupráci pomocí nativních CAD dat

Klíčové funkce a výhody
 • Spolupráce bez exportu/importu do standardizovaných formátů (STEP, IGES, VDA,..)
 • Časová úspora s předáváním dat
 • Uživatel v Creo Parametric může data Importovat (vznikne Creo soubor), Otevírat (vizualizuje se geometrie v Creo Parametric), Ukládat do formátu CAD systémů a využít funkci Aktualizace geometrie v Creo Parametric, pokud dojde k úpravě dat v jiném CAD systému
 • Všechny aktuální Creo licence umí Otevírat i Importovat nativní 3D data
Kategorie: Multi-CAD spolupráce


Simulation Extension

Strukturální, modální, termální analýzy

Klíčové funkce a výhody

 • Umožňuje využívat konstrukční prvky a jejich kóty k citlivostním a optimalizačním úlohám
 • Umožňuje simulovat – vyhodnocovat – optimalizovat chování dílů a sestav
 • Řeší statiku, vlastní frekvence, vzpěrnou stabilitu, a další
 • Zároveň umožňuje simulovat, vyhodnocovat a optimalizovat teplotní chování dílů a sestav v oblasti stacionárního přestupu a vedení tepla
Kategorie: Simulace


Fatigue Advisor Extension

Poradce pro zjištění vlivu cyklického namáhání na geometrii v Creo

Klíčové funkce a výhody
 • ~ 95% všech poruch konstrukcí je vlivem cyklické únavy
 • Creo umí tyto poruchy odhalit dopředu
 • Pracuje na geometrii se Solidovými nebo Shell elementy
 • Izotropní materiály
 • Je závislý na definovaných materiálových vlastnostech včetně povrchové úpravy
 • Jako podklad pro únavovou analýzu potřebuje Statickou analýzu, volí se požadovaná životnost cyklů
Kategorie: Simulace


Flow Analysis

Fluidní analýzy v Creo

Klíčové funkce a výhody
 • Řeší stlačitelné i nestlačitelné, laminární a turbulentní, interní a externí, ustálené i neustálené proudění
 • Integrace – CFD v Creo bez Exportů/Importů
 • Rychlost – extrémně rychlý meshing a řešič
 • Snadné použití – průvodce pro definici analýz a zobrazení výsledků
 • Aktualizace výpočtů – analýzy jsou zapsány do modelového stromu Creo (lze je spouštět opakovaně)
Kategorie: SimulaceSimulace

GD&T Advisor Advanced

Průvodce tolerancemi tvaru a polohy (GD&T) na dílech a sestavách

Klíčové funkce a výhody
 • Napomáhá uživateli vytvořit tolerance tvaru a polohy ve 3D
 • Využívá 3D poznámky (zobrazení ve 3D i na výkresech)
 • Podpora bezvýkresové dokumentace (vizualizace GD&T v prohlížečkách Creo View i export do STEP)
 • Dle vybraných referencí nabízí adekvátní alternativy (válcovitost, kolmost,..)
 • Vizualizuje (obarvuje) povrchy na kterých bylo aplikována GD&T
 • Kontroluje dodržování GD&T standardů
 • Může převzít a upravit stávající GD&T vytvořené pomocí standardních Creo 3D poznámek
Kategorie: Toleranční analýzyProduction Machining Extension


Klíčové funkce a výhody
 • Rozšiřuje funkcionalitu Creo Prismatics and Multi-Surfaces Milling Extension
 • Programování 2 a 4 osých CNC soustruhů: synchronizace hlav, kompletní technologie hrubování i finišování, vrtací operace
 • Programování 2 a 4 osých CNC drátořezů: volby trajektorie, synchronizace hlav, ovládání drátu
Kategorie: NC programováníNC Sheetmetal Extension

Programování strojů pro výrobu plechových součástí

Klíčové funkce a výhody
 • Podporuje laserové, plazmové vypalovací vysekávací a děrovací stroje
 • Zpracovává zdrojová data ze systému Creo, importovaná data DXF, včetně jejich kombinace v jedné zakázce
 • Nástřihové plány: optimalizace rozmístění dílů s ohledem na strojní čas nebo odpad
 • Editace a tvorba postprocesorů
 • V automatizovaném režimu obsluha využije 3 ikony:
  --Načtení objednávky
  Optimalizace rozmístění a pořadí rozvinů zakázky
  Export NC programu pro konkrétní NC stroj
Kategorie: NC programování


Advanced Simulation Extension


Klíčové funkce a výhody
 • Rozšiřuje funkce Creo Simulation Extension o
 • Statické a modální analýzy s předpětím
 • Dynamické zatěžující stavy
 • Časově proměnné termální analýzy
 • Nelineární materiály (hyperelasticita, plasticita)
 • Kompozitní materiály
 • Velké nelineární deformace
 • Rovinná, osová symetrie
Kategorie: Simulace


Complete Machining Extension

NC řešení pro obrábění komplexních plocha podporu vícevřetenových obráběcích center

Klíčové funkce a výhody
 • K funkcím Production Machining přidává
 • Kompletní řízení 5 osých frézovacích strojů
 • Kompletní řízení vícevřetenových soustružnických center
 • Kompletní řízení multifunkčních obráběcích strojů
Kategorie: Simulace


Flow Analysis Advanced


Klíčové funkce a výhody
 • Řeší stlačitelné i nestlačitelné, laminární a turbulentní, interní a externí, ustálené i neustálené proudění
 • Integrace – CFD v Creo bez Exportů/Importů
 • Rychlost – extrémně rychlý meshing a řešič
 • Snadné použití – průvodce pro definici analýz a zobrazení výsledků
 • Aktualizace výpočtů – analýzy jsou zapsány do modelového stromu Creo (lze je spouštět opakovaně)
Kategorie: Simulace
Options Modeler Extension

Nástroje pro tvorbu a validaci modulárních výrobků

Klíčové funkce a výhody
 • Umožňuje sestavovat variantní výrobky pomocí záměnných sestav
 • Dialog s volbou možného provedení
 • Náhled na konfiguraci pomocí 3D i BOM
Kategorie: Varianty a konfigurace


Generative Topology Optimization

Umožňuje využívat software pro automatizované generování variant 3D geometrie na základě zadaných kritérií

Klíčové funkce a výhody
 • Poskytuje optimální konstrukční varianty na základě požadavků na funkci a výrobu
 • Příklady kritérií:
  Způsob výroby
  Zatížení
  Vetknutí
  Materiál
 • Výsledkem je optimalizovaný parametrický Creo model, nejedná se o STL geometrii
Kategorie: Varianty a konfigurace

Additive Manufacturing Extension Advanced -


Klíčové funkce a výhody
 • Rozšiřuje funkce Creo Aditive Manufacturing o
 • Tisk kovových dílů
  Definice optimální orientace tisku
  Definice 3D struktur podpor tiskové úlohy
  Přímé napojení na 3D tiskárnu
 • Založeno na technologii Materialise
Kategorie: Podpora aditivní výrobyV případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na email: info@aveng.cz, nebo přes formulář: