Creo Ansys Simulation


Ověřte chování Vašeho výrobku ještě před tím, než vyrobíte prototyp. Zhlédněte záznamy z webinářů zaměřených na technickou ukázku software 
Creo ANSYS Simulation a Creo Flow Analysis.
• Semináře jsou určeny všem, kteří se chtějí detailněji seznámit s použitím těchto simulačních nástrojů na konkrétních příkladech. 

Záznamy z dalších webinářů naleznete zdeCreo Ansys Simulation je navržen tak, aby umožnil konstruktérům využívat sílu ANSYS analýz přímo v prostředí PTC Creo Parametric. S Creo Ansys Simulation se můžete spolehnout na vysokou přesnost a důvěru ve správnost výsledků výpočtů. Navíc díky jasnému uživatelskému prostředí Creo, nevyžaduje Creo Ansys Simulation speciální odborné znalosti, ani exporty a importy. Můžete snadno analyzovat váš model a rychle identifikovat problémové oblasti. Jakmile provedete změny designu, můžete analýzu snadno spustit znovu a sledovat aktualizované výsledky.
Vlastnosti a výhody:

Ansys řešení integrované do prostředí Creo Parametric
Vytvořeno společností Ansys s ohledem na vysokou důvěru a přesnost výsledků
Lineární statické strukturální analýzy, modální strukturální analýzy, ustálené teplotní analýzy
Více analýz na jednom simulačním modelu
Automatické síťování a detekce kontaktů (s možností ručního nastavení pokročilých možností)
Podpora hmot, pružin, skořepin, prutů
Okrajové podmínky specifikované na geometrii včetně regionů
Asociativita s Creo Simulation Live