AV ScriBatch Tools

Společnost AV ENGINEERING, a.s. vyvinula automatizační software pro PTC Creo Parametric a Pro/ENGINEER – aplikaci AV ScriBatch Tools. Pomocí AV ScriBatch Tools lze dávkově zpracovat 3D/2D objekty v rámci jednoho adresáře, či dat uložených v PTC Windchill. Základními operacemi, kterými mohou být objekty modifikovány pomocí aplikace AV ScriBatch Tools, jsou úpravy parametrů a relací, operace s prvky modelů, nastavení vlastností modelů, exporty výkresů do DXF/PDF.


Vlastnosti a výhody      

Zvyšuje produktivitu vývojového procesu
Šetří čas a prostředky při hromadných modifikacích dat a exportech do PDF/DXF/DWG/ STEP/IGES atd.
Umožní okamžitě sjednotit nastavení a vlastnosti 3D/2D dat projektů
Odbourá manuální činnosti před i v průběhu řešení projektu
Je snadno ovladatelný a rychle naučitelný díky srozumitelnému grafickému rozhraní
Vlastnosti a specifikace

Základními operacemi, kterými mohou být objekty modifikovány pomocí aplikace AV ScriBatch Tools, jsou úpravy parametrů a relací, operace s prvky a hladinami modelů a nastavení vlastností modelů jako je přesnost, materiál, jednotky, atd.
Aplikace je také efektivním nástrojem pro každodenní dávkové exporty výkresů do PDF/DXF/DWG, s možností konfigurace exportů; navíc se systémem pro rozdělení listů výkresu na tisk do PDF nebo DXF/DWG listů výpalků (rozvinutých geometrií). Export 3D dat do STEP/IGES/NEU a Creo View formátu je samozřejmostí
Speciálním nástrojem je Batch-Backup modul pro zálohování dat projektu včetně jejich výkresů, které automaticky vyhledává v datové struktuře projektu
V případě připojení PTC Creo Parametric k PDM systému PTC Windchill dokáže aplikace AV ScriBatch Tools provádět automatický Check-Out i Check-In modifikovaných objektů do určené Commonspace složky
Zpracovávanými objekty mohou být modely, sestavy, výkresy, layout, formát nebo model obrábění
Aplikace dávkově automatizuje definované operace na zvolené skupině 3D/2D souborů
Nasazení v nadnárodních společnostech usnadňuje překlad GUI i logování do anglického jazyka

Typické možnosti využití aplikaceHromadné úpravy knihoven dílů - normálií, standardních dat
Hromadné přizpůsobení startovacích partů v již existujících dílech
Automatický import 3D/2D dat z lokálních knihoven do PTC Windchill® složek
Hromadné modifikace Windchill objektů
Hromadné exporty výkresů do PDF, vytváření DXF/DWG výpalků plechových součástí. A také exporty do 3D formátů

Způsob distribuce aplikace


Aplikace využívá standardní způsob licencování produktů AV ENGINEERING, a.s. - licenční manažer/server LMAV, který spravuje licenční kódy vygenerované na MAC adresu síťové karty.
Podporované operace AV ScriBatch Tools:


Operace s Parametry
Operace s Relacemi
Vytvoření prvků
Nastavení Hladin
Přejmenování a přesunutí prvků
Nastavení vlastností modelů a výkresů
Exporty objektů
Doplňkové operace

Podporované verze CAD aplikací


PTC Creo® Parametric 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.0
Pro/ENGINEER® Wildfire 5.0 / Creo Elements/Pro® 5.0 M030+
Pro/ENGINEER® Wildfire 4.0 M130+Verze aplikace AV ScriBatch Tools 2.0 není poskytována bezplatně.
Pro informace ke způsobu licencování aplikace a možnosti získání Licenčního klíče kontaktujte prosím Technickou podporu (support@aveng.cz).

Verze 1.x nejsou již podporovány.


Komerční sféra   Student


Odeslaná data slouží výhradně pro potřeby AV ENGINEERING, a.s., výhradního dodavatele software společnosti PTC a nebudou poskytována třetím osobám. Odesláním dat souhlasíte s jejich zpracováním společností AV ENGINEERING, a.s.