Implementace

U rozsáhlejší projektů používáme takzvanou Implementaci systému (zavedení SW do společnosti). Jedná se o přizpůsobení systému zákazníkovi s ohledem na jeho požadavky, potřeby, výrobek a proces.
Implementace je řízena dle standardů projektového řízení a je realizována dle odsouhlaseného implementačního plánu.
Cílem implementace je zajištění rychlého a bezchybného fungování systému v prostředí zákazníka.Implementace se rozděluje minimálně na 3 fáze:
Předimplementační fáze


Analýza stávajícího stavu „As - Is“ (výrobek, proces, lidé)
Návrh budoucího stavu „To - Be“
Návrh Implementačních služeb


Implementace systému


Instalace a konfigurace Cax/PLM - dle předimplementační analýzy
Dodání metodik a pracovních postupů pro uživatele systému
Školení uživatelů dle jejich rolí a zodpovědnosti při práci v systému
Podpora při testování systému
Spuštění do rutinního provozu „Go Live“


Adopce systému

Podpora při zahájení ostrého provozu „Go Live“ – služba pro efektivní adopci systému
Konzultace, doškolování dle potřeb