Automatizace

Automatizace se zaměřuje na vývoj speciálních aplikací k produktům PTC (Creo, Windchill, Arbortext).
Cílem automatizace je eliminace opakujících se manuálních činností při tvorbě digitálního výrobku a podpora pro zvýšení uživatelské produktivity při práci v systému.
Zaměřujeme se na customizaci CAx/PLM systému včetně integrace s jinými ERP systémy.


Automatizační nástroje

– aplikace pro zvýšení produktivity, např.:

Utility – Creo Add-on aplikace pro operace s daty, analýzy, konverze dat, …
ScriBatch - nástroj pro hromadné modifikace a exporty objektů v prostředí Creo Parametric


Windchill aplikace

Nástroje pro analýzu stavu LifeCycle nebo Wokflow
Import / Export informací mezi Windchill a jinými ERP systémy
Generování a export uživatelských kusovníků z Windchill (eBOM, mBOM)Konfigurátory produktu

– komplexní aplikace pro automatizaci generování 3D/2D zakázkově specifických dat různých produktů, např.

Komplexní zpracování 3D/2D výrobní dokumentace zakázek bez nutnosti zásahu uživatele
Online generování produktu přes webové rozhraní
Zákaznické požadavky konfigurace výrobků v CAD systému Creo Parametric
Správa generického modelu/sestavy v PLM systému Windchill
Možnost vazby na další produkty PTC (technické výpočty, ilustrace, atd.)

Odeslaná data slouží výhradně pro potřeby AV ENGINEERING, a.s., výhradního dodavatele software společnosti PTC a nebudou poskytována třetím osobám. Odesláním dat souhlasíte s jejich zpracováním společností AV ENGINEERING, a.s.