Creo Simulate Thermal Training

Kód školení
S-CSTT


Délka školení
1 den
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo® Parametric Basic Training, předpokládá se minimálně 35 hodin práce se systémem Creo® Parametric.Náplň školení

Seznámení s prostředím – informace o možnostech systému, způsobu výpočtu.
Práce s modelem – určení okrajových podmínek, zadávání teplotních toků,
      práce se souřadnými systémy, apod.
Tvorba výpočtových analýz pro ustálené a přechodové stavy, vizualizace výsledků.
Optimalizační studie, práce s návrhovými proměnnými.
Použití výsledků pro pevnostní výpočty v Creo® Simulate.Cíl

Cílem školení je získání základních znalostí práce s Creo® Simulate THERMAL v prostředí Creo® Parametric a samostatné Creo® Simulate.