Creo Simulate Basic Training

Kód školení
S-CSBT


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo® Parametric Basic Training, předpokládá se minimálně 35 hodin práce se systémem Creo® Parametric.Náplň školení

Seznámení s prostředím – informace o možnostech systému, způsobu výpočtu
Práce s modelem – určení okrajových podmínek, zadávání sil, práce se souřadnými systémy
Tvorba statických a modálních analýz a vizualizace výsledků
Optimalizační studie, práce s návrhovými proměnnými
Práce s idealizovanými prvky (skořepiny, pruty, pružiny)
Úprava výpočtové sítě - Meshing
Nastavení analýz
Nastavení materiálových konstant
Měření
Cíl

Cílem školení je získání základních znalostí práce s Creo® Simulate v prostředí Creo® Parametric a samostatné Creo® Simulate.