Creo Simulate Advanced Training

Kód školení
S-CSAT


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo® Parametric Basic Training a Creo® Simulate Basic Training, předpokládá se minimálně 90 hodin práce se systémem Creo® Parametric.Náplň školení

Rozšíření podmínek pro zadávání zatížení
Definice nelineárních materiálů a řešení nelineárních úloh
Rozšíření podmínek s idealizovanými prvky
Šroubové spoje a vazby v sestavách
Definice předpětí a analýzy s předpětím
Tvorba dalších výpočtových analýz a vizualizace výsledků
Optimalizační studie, práce s návrhovými proměnnými
Spolupráce Creo Simulate s ostatními moduly
Kontaktní analýzy
Pokročilá měřeníCíl

Cílem školení je získání rozšířených znalostí práce s Creo® Simulate STRUCTURE v prostředí Creo® Parametric a samostatné Creo® Simulate.