Creo Simulate Basic Training

Kód školení
S-CSBT


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Training a Creo Parametric Basic Assembly Training.
Po školení je doporučeno navázat školením Creo Simulate Advanced Training, které rozšíří získané znalostiNáplň školení

Seznámení s prostředím – informace o možnostech systému, způsobu výpočtu
Práce s modelem – určení okrajových podmínek, zadávání sil, práce se souřadnými systémy
Tvorba výpočtových analýz a vizualizace výsledků
Optimalizační studie, práce s návrhovými proměnnými
Práce s idealizovanými prvky (skořepiny, pruty, pružiny)
Úprava výpočtové sítě - Meshing
Nastavení analýz
Nastavení materiálových konstant
Měření
Cíl

Cílem školení je získání základních znalostí práce s Creo® Simulate v prostředí Creo® Parametric a samostatné Creo® Simulate.