Creo Simulate Training - Lite

Kód školení:
S-CSTL

Délka školení
1 den
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo® Parametric Basic Training, předpokládá se minimálně 35 hodin práce se systémem Creo® Parametric.Náplň školení

Seznámení s prostředím – informace o možnostech systému, způsobu výpočtu.
Rozdíly mezi jednotlivými licenčními konfiguracemi.
Práce s modelem – určení okrajových podmínek, zadávání sil, práce se souřadnými systémy.
Tvorba výpočtové analýzy a vizualizace výsledků.Cíl

Cílem školení je získání základních znalostí práce s Creo® Simulate STRUCTURE – Lite v prostředí Creo® Parametric.