Creo Schematics Administrator Training

Kód školení
S-CSAT


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno administrátorům tohohoto produktu. Cílem školení je získat základní znalosti potřebné k provozu a administraci Creo Schematics.Náplň školení

Představení modulu Creo Schematics.
Konfigurace pracovního prostředí.
Konfigurace projektů a listů.
Konfigurace vlastností katalogu.
Vytvoření šablon projektů a šablon listů.
Využívání nástrojů Creo Schematics.
Vytvoření symbolů katalogu.
Vytvoření elektrického schématu.
Přenos logických dat v XML.Cíl

Cílem školení je seznámit administrátory s možnostmi aplikace Creo Schematics, s možnostmi vytvářet knihovny symbolů a šablon.