Creo Parametric NC Turning Training – 2 - 4 osy 

Kód školení
S-CPMFT


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Surface Training, předpokládá se minimálně 80 hodin práce se systémem Creo Parametric.Náplň školení

Názvosloví - (přehled nejpoužívanějších výrazů pro snadnější orientaci).
Tvorba Mfg modelu – (definice referenční geometrie, polotovaru a upínek).
Knihovny – (tvorba a používání knihoven strojů, nástrojů, přípravků a upínačů).
NC Sekvence – (přehled všech NC Sekvencí, seznámení s každou z nich a ukázka na příkladech).
CL Data – (generování CL Dat, možnosti editování a ručního vkládání příkazů).
NC Check – (kontrola vygenerovaných CL Dat grafickou cestou, nebo podrobnější komparační metodou).
NC Data – (postprocessing CL Dat na NC Data určená pro patřičný řídicí systém).Cíl

Cílem školení je demonstrovat na příkladech využitelnost obráběcího modulu soustružení v 2-4 osém režimu.