Creo Parametric Import Data Doctor Training

Kód školení
S-CPIDD


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Surface Training a předpokládá se minimálně 110 hodin práce se systémem Creo Parametric. Uplatnění naleznou všichni uživatelé, kteří pracují s daty z jiných CAx systémů.Náplň školení

Podporované formáty pro import a export geometrie.
Nastavení parametrů při importu geometrie do prostředí Creo Parametric.
Automatická a manuální úprava a čištění importované geometrie
        (úprava hranic ploch, tečnosti atd.).
Manuální „zašívání“ importovaných ploch a začlenění nové plochy
         do importované geometrie.
Módy Featurize, Reapir a Modify.
Konfigurační volby ovlivňující atributy importované geometrie.
.Cíl

Cílem školení je získat znalosti v oblasti úprav importované geometrie.