Creo Parametric Behavioral Modeling Training

Kód školení
S-CPBMX


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům pokročilých školení systému Creo® Parametric, předpokládá se minimálně 6 měsíců práce se systémem Creo® Parametric.Náplň školení

Představení modulu.
Analýzy design modelů.
Vytváření uživatelských analýz.
Vytváření prvků analýz.
Tvorba citlivostních analýz.
Optimalizace design modelů.
Tvorba dokumentace.
Analýzy, měření a následné vyhodnocení výsledků.Cíl

Cílem školení je získání znalostí pro návrhy a optimalizaci výrobků. Školení je doporučeno pro vývojáře nových výrobků.