Creo Parametric Advanced Surface Training

Kód školení
S-CPSUA


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Surface Training a předpokládá se minimálně 110 hodin práce se systémem Creo Parametric.Náplň školení

 Pokročilá práce s křivkami a dalšími vztažnými prvky
 Tvarově složitější plochy - plochy typu Boundary Blend, Tang to Srfs, Var Sect Sweep,Swept Blend, Helical Sweep, Conic surfaces and N- side path, Toriodal bend, Spinal bend
Operace s plochami - kopírování, merge - slučování ploch, trim - ořezání ploch, extend - prodlužování ploch, Offset – odsazení ploch
Tvorba objemové geometrie pomocí ploch
 Freestyle – neparametrická tvorba ploch
 Pokročilé analýzy plochCíl

Cílem školení je prohloubit znalosti v oblasti tvorby a úpravy složitých ploch.