Creo Parametric Advanced Surface Training

Kód školení
S-CPSUA


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Surface Training a předpokládá se minimálně 110 hodin práce se systémem Creo Parametric.Náplň školení

Tvarově komplikované plochy - plochy typu Var Sect Sweep, Swept Blend, Helical Sweep, Sec to Srfs, Srfs to Srfs, From File, Tangent to Srf, Boundary Blend a Tang to Srfs.
Operace s plochami - kopírování, merge - slučování ploch, trim - ořezání ploch, extend - prodlužování ploch, Offset – odsazení ploch
Tvorba objemové geometrie pomocí ploch.Cíl

Cílem školení je prohloubit znalosti v oblasti tvorby a úpravy složitých ploch.