Creo Parametric Drawing Training

Kód školení
S-CPDRW


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Training, předpokládá se minimálně 25 hodin samostatné práce se systémem Creo Parametric.
Náplň školení

Formáty výkresů - uživatelem definovaná knihovna výkresů pro detaily, sestavy a kusovníky.
Tvorba výkresů - definice pohledů, řezy, manipulace s pohledy, modifikace pohledů.
Kótování ve výkresech.
Poznámky - parametrické, neparametrické, manipulace s poznámkami.
Symboly - definice a užití, knihovny symbolů a značek.
Geometrické tolerance tvaru a polohy - definice a užití.
Rozměrové tolerance - definice a užití.
Tabulky ve výkresech - definice a užití.
Výkresy sestav - kusovníky, pozice, kótování.
Kusovníky - opakované oblasti, definice.
Konfigurační soubory výkresů.
Cíl

Cílem školení je prohloubit znalosti získané ze školení Creo® Parametric Basic Training, a to především v oblasti efektivní tvorby výkresové dokumentace a kusovníků.