Creo Parametric Sheetmetal Training

Kód školení
S-CPSHM


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Training, předpokládá se minimálně 60 hodin samostatné práce se systémem Creo Parametric.Náplň školení       
Seznámení s prostředím a filozofie Sheetmetalu.
Tvorba primárních a sekundárních stěn.
Tvorba ohybů, definice deformační nebo přechodové oblasti,
vytvoření rozvinutého tvaru součásti.
Vytvoření tabulky s pořadím ohybů, která specifikuje pořadí, poloměr ohybu a hodnotu úhlu.
Vytvoření instance rozvinutého tvaru a práce s Family tabulkou.
Kontrola překrývající se geometrie u rozvinutého tvaru.
Tvorba nastřižení, odřezání, děrování. Využití UDF prvků.
Konverze objemového dílů na plechovou součást.
Formování plechové součásti vtlačováním plechu a narovnání takto vytvořených prvků.
Tvorba výkresu obsahující rozvinutý tvar součásti, výslednou plechovou
součást a tabulku s pořadím ohybů použitou pro výrobu.
Parametry – jejich definice a užití (systémové a uživatelské parametry).


Cíl

Cílem školení je tvorba plechových součástí a jejich rozvinutých tvarů pro výrobu.