Creo Parametric Basic Surface Training

Kód školení
S-CPSUB


Délka školení
2 dny
Komu je určeno


Školení je určeno absolventům školení Creo Parametric Basic Training, Creo Parametric Advanced Modeling Training a předpokládá se minimálně 80 hodin práce se systémem Creo Parametric.Náplň školení

Vztažné prvky - vztažné body, křivky, definice tečnosti, analýza křivosti,…
Filozofie práce s plochami.
Definice základních typů ploch - plochy typu Extrude, Revolve, Sweep, Blend, Flat, Offset, Copy, Fillet.
Operace s plochami - kopírování, Merge - slučování ploch, Trim - ořezání ploch,
           Extend - prodlužování ploch.
Tvorba objemové geometrie pomocí ploch.
.Cíl

Cílem školení je prohloubit znalosti týkající se modelování tvarově komplikovaných součástí pomocí ploch v režimu SURFACE.